Mielipiteet

Mielipide: Hyvä metsänhoito valmentaa metsiä ilmastonmuutokseen

Suomalaista valoisaa eli hoidettua kuusimetsää. Kuva: Mikko Palojärvi
Suomalaista valoisaa eli hoidettua kuusimetsää. Kuva: Mikko Palojärvi

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalaksen kirjassa Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin kuvaillaan ilmastonmuutosta onnistuneesti tieteellisin faktoin, ilman kiihkoilua. Suosittelen lukemaan!

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää ymmärtää eri tekijöiden painoarvo ja keskinäiset mittasuhteet sekä kokonaisien tuotantoketjujen ja elinkaarien ilmastovaikutukset, jotta löydämme riittävän vaikuttavat ratkaisut.

Maailman hiilipäästöistä 90 % tulee öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä (mm. energiantuotanto, liikenne, asuminen).

Muovikassista luopuminen ei ratkaise

Hiili säilyy ilmakehässä muita kasvihuonekaasuja pidempään, jopa satoja vuosia. Muovikassin vaihtaminen paperikassiin tai lentoliikenteestä luopuminen ei ratkaise ongelmaa.

Lentoliikenne tuottaa vain 2 % maailman hiilipäästöistä. Kasvispainotteisempi ruokavalio vapauttaisi peltoalaa lihakarjan rehuntuotannosta muuhun viljelyyn ja edistäisi ihmisten terveyttä, mutta sekään ei pysäytä ilmastonmuutosta.

Rakentamisessa teräksen ja betonin korvaaminen puulla vähentäisi ilmastopäästöjä, ja hiili varastoituisi pitkään puurakenteissa. Valitettavasti myöskään hiilinieluja kasvattamalla ei vielä pystytä torjumaan ilmastohaittoja riittävästi. Siksi fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ilmastoystävällisillä vaihtoehdoilla on välttämätöntä, myös Suomessa.

Metsänomistajat hillinneet jo pitkään ilmastonmuutosta

Suomalaiset metsänomistajat ovat tietämättään hillinneet ilmastonmuutosta jo pitkään. Puuston tilavuus on puolitoistakertaistunut 100 vuodessa.

Merkittävät metsävaramme ovat syntyneet aktiivisella metsänhoidolla, ei metsiä suojelemalla. Metsiemme kasvu on ylittänyt selvästi teollisuuden tarpeet, toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.

Suomessa hakatun metsän tilalle on kasvatettava aina uusi puusto (metsälaki). Tiheä metsätieverkostomme estää tehokkaasti metsäpalojen leviämistä ja nopeuttaa palojen sammutusta. Samaan aikaan monessa valtiossa on kamppailtu raivoisien metsäpalojen kanssa, jotka helposti tuplaavat maan vuotuiset hiilipäästöt.

Metsänhoito valmentaa metsiä muuttuvaan ilmastoon

Hyvällä metsänhoidolla myös valmennamme metsiämme muuttuvaan ilmastoon. Tästä huolimatta Suomea uhkaillaan jatkuvasti metsien käyttörajoituksilla. Ei käy järkeen, että maamme pyritään tasapäistämään omia metsävarojaan hassanneiden valtioiden kanssa ja samalla mitätöimään metsiemme merkitys hiilensidonnassa.

Metsäsektori on edelleen merkittävä taloudellinen tukijalka Suomessa. Myös metsäteollisuutemme tuotantokyky pitää turvata, ja sen myötä kestävät ilmastoystävällisemmät tuotantoketjut. Monen valtion tuotantoketjut ovatkin huonommissa kantimissa.

”Täällä ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi”, kuten Aleksis Kivi osuvasti kirjoitti Seitsemässä veljeksessä.

Petteri Taalaksen mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa teknisten ja taloudellisten keinojen avulla. Onnistuminen edellyttää globaaleja ponnisteluja ja sitkeää kansakuntien välistä yhteistyötä. Ei siis taivuta ilmastoahdistukseen, vaan etsitään ongelmiin positiivisia ratkaisuja!

Menot