Mielipiteet

Mielipide: Hyvä vankien terveydenhuolto on kaikkien etu

Silloisen Hämeenlinnan vankisairaalan sisäänkäynti elokuussa vuonna 2006. Kuva: terho aalto
Silloisen Hämeenlinnan vankisairaalan sisäänkäynti elokuussa vuonna 2006. Kuva: terho aalto

Suomessa ollaan vuoden 2021 panemassa voimaan uusi sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanolaki, joka tuo asiantuntijoiden arvion mukaan yli kolmekymmentä uutta sakkovankia vankiloihin joka ikinen päivä.

Lisäksi vuoden 2025 alussa on tarkoitus lyhentää tutkintavankien poliisivankiloissa viettämää aikaa minimiin ja pyrkiä toimittamaan heidät välittömästi tutkintavankiloihin. Tämäkin tulee osaltaan lisäämään vankilaan saapuvien henkilöiden määrää.

Vankilaan saapuvat, etenkin sakkovangit ovat lähtökohtaisesti hyvin usein monisairaita, syrjäytyneitä päihteiden suurkuluttajia. Lisääntyvä vankimäärä tuottaa vankiterveydenhuollolle entisestään suurempaa työtaakkaa.

 

On vankilaan joutuvan yksilön etu päästä terveydenhuollon palvelujen piiriin, sillä usein päihdekierteessä, mahdollisesti asunnottomana eläminen ei varsinaisesti edistä terveyttä. Kuitenkin jo nykyresursseilla vaikuttavan vankiterveydenhuollon tuottaminen on vaikeaa.

Vanki, oli hän sitten sakon muuntorangaistusta suorittamaan saapuva, tai tutkintavaki, pääsee välittömästi perusteelliseen terveystarkastukseen, jossa hänen terveyshistoriansa perataan tarkalla kammalla.

Akuutti vieroitushoito aloitetaan tarvittaessa ja tilannetta seurataan tarkalla silmällä. Mahdollisesti kesken jääneet tutkimukset ja hoidot aloitetaan vankilassa uudelleen ja vangille laaditaan tarkka hoitosuunnitelma vankeusajalle.

Tämä on vaativaa työtä ja tarvitsee ympärilleen laajat verkostot, jotta tiedon vaihto eri terveydenhuollon toimipisteiden välillä on mahdollisimman kitkatonta.

 

Tällä hetkellä ongelmaksi muodostuvat riittämättömät resurssit tehdä vaikuttavaa ja pitkäjänteistä hoitotyötä ja valitettavan usein esimerkiksi jatkohoidon järjestely vangin vapauduttua jää kokonaan tekemättä.

Tämä johtaa siihen, että kun vankilan portista ulos kävelee sillä hetkellä hyvin hoidettu, hyvävointinen entinen vanki, on hänellä suuri vaara ajautua jälleen päihdekierteeseen ja samalla unohtuu somaattisten, kroonisten sairauksien hoito. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Vankiloissa on ainutlaatuinen tilaisuus tavoittaa yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia ja mahdollisuus tarjota heille laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa.

Tämä kaikki vaatii lisäresursseja vankiterveydenhuoltoon sekä hoitopolkujen rakentamista niin, että siirtyminen jatkohoitoon on vapautumisen jälkeen saumatonta.