fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Ihmisillä tulee olla mahdollisuus asioida ilman nettiä

Koronapandemia on osaltaan vauhdittanut digiloikkaa, jonka mukana eivät kaikki pysy. Kuva: Tanja Korpela
Koronapandemia on osaltaan vauhdittanut digiloikkaa, jonka mukana eivät kaikki pysy. Arkistokuva: Tanja Korpela

Viime vuosikymmeninä suomalainen yhteiskunta on digitalisoitunut voimakkaasti. Sen, mitä asiakaspalvelijat tekivät aiemmin esimerkiksi pankkien asiakaspalvelutiskeillä tai lentoasemien lähtöselvityksessä, asiakas tekeekin nyt itse. Asiakkaasta on tullut resurssi.

Yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden kannalta digitalisaatio ei ole ollut vaihtoehto vaan elinehto. Palvelujen sähköistyminen ja automatisoiminen ovat olleet välttämättömiä, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan alati niukkenevilla resursseilla.

Väliinputoamisen riski

Vaikka digitalisaatio on vääjäämätöntä ja suureksi avuksi yhä lisääntyvään palveluntarpeeseen, on huomioitavaa, että kaikkien voimavarat, kyvyt tai esimerkiksi varallisuus eivät salli sähköisten palveluiden käyttämistä.

Tämä synnyttää väliinputoamisen riskin osalla ihmisistä ja siten asettaa heidät myös eriarvoiseen asemaan.

Koronapandemia on osaltaan kiihdyttänyt tätä ilmiötä ja vauhdittanut digiloikkaa, jonka mukana eivät kaikki pysy. Emmehän kuitenkaan halua rakentaa palveluita sellaisten järjestelmien varaan, jotka pudottavat osan ihmisistä palvelujen piiristä tai joissa ”nopeat syövät hitaat”?

Tasa-arvoinen palveluiden saatavuus on asia, johon tulisi yhä aktiivisemmin miettiä lisää ratkaisuja. Muun muassa sähköisten palveluiden puolesta asiointi tarjoaa oivan ratkaisun osalle ihmisistä.

Huomioon tulisi ottaa kuitenkin myös ne yksineläjät, joilla ei ole asioita hoitavia omaisia. Onkin oleellista, että sähköisten palvelujen ohjaamiseen olisi saatavilla oikea-aikaista ja riittävää tukea.

Lisäksi näemme tärkeänä sen, että sähköisten palveluiden rinnalla olisi tarjolla myös perinteisiä asiointitapoja niille, jotka sitä tarvitsevat.

Menot