Mielipiteet

Ehdokasmielipide: Ilmastotekoja tarvitaan NYT! NYT! NYT!

Nuoret lähettivät viime perjantaina päättäjille ilmastoviestinsä muun muassa Hämeenlinnassa. Kuva: Pekka Rautiainen
Nuoret lähettivät viime perjantaina päättäjille ilmastoviestinsä muun muassa Hämeenlinnassa. Kuva: Pekka Rautiainen

Otsikon mukaisesti raikuivat nuorten vaatimukset ilmastolakossa Riihimäellä ja ympäri Suomea perjantaina.

Nuoret ovat aidosti huolissaan tulevaisuudesta ja syystä. Ilmastonmuutos uhkaa vakavasti muuttaa nykyistä elämää maapallolla ja Suomen pohjoinen luonto on muutoksille erityisen altis.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että meistä jokainen haluaa tehdä arjessaan ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Jopa he, jotka eivät syystä tai toisesta usko ilmastonmuutokseen tai muuten väheksyvät tätä.

Meidän päättäjien tulee varmistaa, että ilmaston ja ympäristön kannalta kestävien valintojen tekeminen on mahdollista kaikille.

Muutoksen vaikutuksien tulee jakautua tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Tämä on tärkeää, koska jokaisen panosta tarvitaan tämän aikakautemme suurimman haasteen edessä.

Keskustelin lakkoon osallistuneiden nuorten kanssa ja heiltä löytyi todella paljon hyviä ideoita siihen, kuinka arjessa voitaisiin yhä enemmän ottaa huomioon erilaiset ilmastoteot.

Kouluun toivottiin parempia roskienlajitteluastioita ja enemmän opetusta ilmastoasioista. Joukkoliikenteeseen toivottiin myös huomattavia parannuksia.

Meillä on valtavan fiksuja nuoria, ja heitä on syytä kuulla entistä enemmän. Nuorten huolta tulevaisuudesta emme voi vähätellä. Lasten ja nuorten on voitava luottaa siihen, että me aikuiset teemme viisaita ratkaisuja ja päätöksiä nyt.

 

 

Vaalikeskustelun pelisäännöt Hämeen Sanomissa

Alkaneena keväänä järjestetään kahdet valtiolliset vaalit, eduskuntavaalit huhtikuun puolivälissä ja europarlamenttivaalit toukokuussa.

Vaalien lähestyessä Hämeen Sanomien mielipidepalsta on käytettävissä vaalikeskusteluun sekä tiedonvälittäjänä että kansanvaltaa kannattavana keskustelufoorumina ilman eri rajoituksia.

Osa mielipidekirjoituksista julkaistaan myös Hämeen Sanomien verkkoversiossa.

Vaalikeskustelussa on keskityttävä mahdollisimman tarkasti rajattuihin ja kantahämäläisiä koskettaviin asioihin ja mieluiten uusiin keskusteluavauksiin.

Henkilö- tai ryhmäesittelyt sekä yleiset vaaliohjelmajulistukset eivät ole toivottuja.

Kirjoituksia koskevat mielipidepalstan yleiset pelisäännöt. Niiden on oltava lyhyitä ja ytimekkäitä. Enimmäispituus on välilyönteineen noin 2000 merkkiä.

Kirjoitusten lopussa kirjoittajan on mainittava nimensä lisäksi mahdollinen ehdokkuutensa, puoluekantansa ja paikkakuntansa.

Kansanedustajaehdokkaiden lisäksi kirjoituksia julkaistaan luonnollisesti edelleen myös muilta kantahämäläisiltä ja myös vaaleihin liittymättömistä aiheista.

Mielipidepalstaa ei ole varattu pelkkään vaalikeskusteluun.

Kaikilta kirjoittajilta toivotaan avoimuutta ja esiintymistä omalla nimellään.

On ehdottoman tärkeää, että kirjoittajat kertovat toimituksen tietoon yhteystietonsa, joista etenkin paikkakunta on oleellinen.

Palstan sähköpostiosoite on mielipide@hameensanomat.fi
Osoitteessa ja puhelinnumerossa 03-6151 452 mahdollisiin tiedusteluihin vastaa pääkirjoitus- ja mielipidetoimittaja Rauno Lahti.