Mielipiteet

Mielipide: Janakkalassa odotetaan ihmeitä – Perusasiat odottavat korjaamistaan

Entinen Pyhämäen Esso kuvattuna vuonna 2015. Nykyään rakennus odottaa edelleen kunnostamistaan. Kuva: Terho Aalto
Entinen Pyhämäen Esso kuvattuna vuonna 2015. Nykyään rakennus odottaa edelleen kunnostamistaan. Kuva: Terho Aalto

Monien mielestä ihmeelliseltä tuntuu, että keväällä 2018 Janakkalan kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnan asukasluvun tavoitteeksi 20 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Erityisesti Janakkalan ulkopuolella tavoitetta on pidetty arjen realiteetit huomioon ottaen täysin mahdottomana. Vielä ihmeellisemmältä vaikuttaa tänä vuonna julkisuuteen tullut suuren akkutehtaan sijoittuminen Janakkalaan. Miksi juuri Janakkalaan, haikailee moni kateellinen taho ja pitää asiaa ihmeiden ihmeenä.

Asukastavoitteen kannalta niin akkutehdas kuin muutkin vastaavat tapaukset tulevaisuudessa ovat ehdottoman myönteisiä kehitysaskeleita.

Ihmeenä pidetään sitäkin, että Janakkalassa käynnistyy valtakunnallinen kampanja kunnan kiinnostavuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi, vaikka ulkopuolisen silmin useat perusasiat ovat jääneet hoitamatta.

Kaikille ensi kertaa saapuville uusille tulijoille asia selviää välittömästi kuntakeskukseen saavuttaessa liikenneväylien ja Turengin keskustan tilaa havainnoimalla.

Epäilijä kysyy, onko millään kampanjalla ylipäätään mahdollista harhauttaa ulkopuolisia valitsemaan asuinpaikakseen Janakkala nykyisten tosiasioiden puitteissa ja realisti vastaa, että ei ole.

 

Talousihme muodostuu siitä, että uusiin kouluihin, liikuntahalleihin ja uuteen terveyskeskukseen löytyy 100 miljoonaa euroa ilman kriisikuntakriteereiden täyttymistä.

Kun kunnan ympäristö-asioiden parantamisesta tiedustelee vastuullisilta viranhaltijoilta, saa tyhjentävän vastauksen: tienvarsien puut ovat ely:n puita, väylävirasto hallinnoi muita asioita, VR päättää radanvarsista ja asema-alueesta eikä kunnan budjetissa ole rahaa niin, että mitään ei voida tehdä. Asia selvä.

Janakkalan kunnanhallituksen esittämien ja kunnanvaltuuston päättämien tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisen suurimpina esteinä voidaan pitää niitä pitkään kuntaa palvelleita viranhaltijoita, jotka eivät ole ymmärtäneet tai eivät välitä toimia aktiivisesti päätettyjen tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

 

Onko siis niin, että paikallisella naisenergialla: kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja asiat kuitenkin Janakkalassa hoituvat? Haluan olla optimisti ja ajatella niin.

Vastahankaisten viranhaltijoiden asenteiden, käsitysten ja ymmärryksen on muututtava paljon ja kaikkien viranhaltijoiden omilla toimialueillaan tulee toimia samansuuntaisesti päätettyjen tavoitteiden saavuttamista edistävällä tavalla.

Mikäli yksittäinen viranhaltija ei tätä halua tai tähän kykene, on hänen syytä vetäytyä pikaisesti virkaeläkkeelle. Jos tällainen kehitys Janakkalassa onnistuisi, olisi se Janakkalan ihmeistä kaikkein suurin.

Menot