Mielipiteet

Mielipide: Kankaantaan päiväkodin ja Myllymäen koulun välinen toimiva yhteistyö on lasten etu

Kirjoittajien mielestä Myllymäen koulu on sopivan kokoinen, kohtuullisen koulumatkan päässä oleva lähikoulu, jonne on saatettu nykyisten päiväkotilasten sisaruksia ja käyty koko perheen voimin kevät- ja joulujuhlissa. Muun muassa Millhill-kisat ovat koulun kevätperinne. Kuva: Juhani Salo
Kirjoittajien mielestä Myllymäen koulu on sopivan kokoinen, kohtuullisen koulumatkan päässä oleva lähikoulu, jonne on saatettu nykyisten päiväkotilasten sisaruksia ja käyty koko perheen voimin kevät- ja joulujuhlissa. Muun muassa Millhill-kisat ovat koulun kevätperinne. Kuva: Juhani Salo

Kankaantaan päiväkodin vanhempaintoimikunta vastustaa Myllymäen koulun lakkauttamista.

Suurimmalle osalle Kankaantaan päiväkodin lapsista Myllymäen koulu on lähikoulu. Monet päiväkodissa olevien lasten sisaruksista käyvät koulua Myllymäessä. Alueella asuville perheille Kankaantaan koulun lopettaminen vuonna 2009 oli suuri menetys. Yhä edelleen tuo lakkautuspäätös herättää ihmetystä ja sisäilmaltaan terveitä tiloja olisi voitu käyttää ainakin 1.–2. -luokilla ja esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä harrastetoiminnassa.

Myllymäen kouluun on kuitenkin muodostunut hyvä koulupolku. Me vanhemmat olemme iloisia toimivasta yhteistyöstä esiopetuksen ja alkuopetuksen kanssa. Opetuksen ammattilaiset tekevät yhteistyötä löytääkseen lapselle sopivan luokan. Lapsen tarpeet huomioidaan, jotta hän pääsee ryhmään, johon hän voi sopeutua ja jossa voidaan tukea lasta uuden oppimisessa. Myllymäen koululla ja Kankaantaan päiväkodilla on nyt valmiina tällainen hyvä yhteistyö, eikä sitä ole syytä rikkoa.

Hämeenlinna tarvitsee kaikenkokoisia kouluja ja puolustamme lasten oikeutta säilyttää Myllymäki pysyvänä vaihtoehtona alakouluopetukseen. Myllymäen koulu on sopivan kokoinen, kohtuullisen koulumatkan päässä oleva lähikoulu, jonne on saatettu nykyisten päiväkotilasten sisaruksia, käyty koko perheen voimin kevät- ja joulujuhlissa. Moni perhe on asettunut alueelle nimenomaan toimivien lähipalvelujen vuoksi, joihin Kankaantaan päiväkoti ja Myllymäen koulu olennaisesti kuuluvat.

Myllymäen koulualueen asukkaina ja kaupungin veronmaksajina haluamme koulupalvelujemme säilyvän #ihanlähellä, emmekä siirtyvän kauemmas, vaarallisempien reittien varrelle. Perusopetuslaki velvoittaa kunnat järjestämään opetuksen siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Tämä ei valitettavasti toteudu, jos Kankaantaan ja Myllymäen alueen lapset joutuvat koulutiellään ylittämään sekä Turuntien että Parolantien. Haluamme lastemme hengittävän myös tervettä sisäilmaa koulua käydessään.

Lapset eivät saa joutua maksamaan aikuisten tekemistä virheistä. Meidän tulee huolehtia siitä, että kulttuuriperintö säilyy tuleville sukupolville ja että Myllymäen kaltaiset vetovoimaiset pienemmät koulut pysyvät toiminnassa ja houkuttelevat lapsiperheitä asumaan Hämeenlinnassa. Lapsissa on edelleen tulevaisuus ja siksi päätöksiä tulisi tehdä lasten etu edellä.

Päivän lehti

26.2.2020