fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Kansalaiset ovat nostaneet vanhustenhuollon ja terveyspalvelut kunnallisvaalien tärkeimmiksi teemoiksi – Nyt näille on tarjolla omat vaalit

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta uusille, perustettaville hyvinvointialueille. Kuva: Rauno Lahti
Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta uusille, perustettaville hyvinvointialueille. Kuva: Rauno Lahti

Eduskunnan kevätistuntokausi huipentui sote-uudistuksesta päättämiseen.

Historiallisessa uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta perustettaville hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Ensimmäiset vaalit ovat jo ovella, ja vaalipäivä on 23. tammikuuta 2022. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti ja aluevaltuusto päättää myös hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.

Uusien hyvinvointialueiden tehtävä tulee olemaan vaativa ja alueiden päättäjien pitää löytää keinot, joilla sote-uudistuksen tärkeät tavoitteet voivat toteutua. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat mm. yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden turvaaminen, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä siirtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn sekä perustason palveluiden vahvistamiseen. Ihmislähtöiset palvelut edellyttävät paremmin yhteensovitettuja palvelukokonaisuuksia, joissa huomioidaan kaikkien sektoreiden eri palvelut.

Myös Hämeessä järjestöt ovat valtava voimavara, joiden osaamista ja asiantuntemusta kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon, kun rakennamme yhteistä uutta hyvinvointialuetta.

Kuntavaaleissa äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi kaikenkokoisissa kunnissa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemissä kyselyissä kansalaiset ovat nostaneet toistuvasti kunnallisvaalien tärkeimmiksi teemoiksi vanhustenhuollon ja terveyspalvelut.

Nyt äänestäjille on tarjolla omat vaalit myös näille tärkeille teemoille. Vaalipäivän ollessa jo näin lähellä, on vaalikeskusteluiden aika varsin pian.

Toivottavasti syksyllä näemme vilkasta keskustelua sote-palveluiden tulevaisuudesta, ja tämä myös innostaa ihmisiä lähtemään vaaliuurnille tammikuussa.

Menot