Mielipiteet

Mielipide: Kansanäänestyksen tulos arvokkaampi kuin toriparkin konsulttiselvitykset

Lahden tuolloin vastavalmistuneen pysäköintilaitoksen kannatinpalkkeja sikäläisen torin alla huhtikuussa vuonna 2015. Kuva: Terho Aalto
Lahden tuolloin vastavalmistuneen pysäköintilaitoksen kannatinpalkkeja sikäläisen torin alla huhtikuussa vuonna 2015. Kuva: Terho Aalto

Kuntalaki velvoittaa kunnan toteuttavan kuntalaisten osallisuuden päätöksentekoon. Yksi keinoista on lain mukaan kansanäänestys. Hämeenlinnassa yli 2 300 kaupunkilaista vaatii kansanäänestystä toriparkista, mikä on lain mukainen määrä.

Kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, joka hyväksyi maanantaina esityksen äänestyksen jälkeen, ettei kansanäänestystä järjestettäisi. Hänen perustelunsa on mm., että sen hinta noin 100 000 euroa on kohtuuton.

Entä konsulttien palkkiot? Jokainen voi tutustua ns. keskustavisioon ja havaita sen köykäiseksi. Se on diaesitys, jonka yksi älynväläys on, että Hämeenlinnan keskusta on rakennettu mäelle.

Mitä maksetaan kaupunginjohtajille?

Kun tästä työstä maksetaan konsulteille, mitä maksetaan kansanäänestystä vastustavalle kaupunginjohtajalle? Hänen 1 2000 euron kuukausipalkkansa (Yle 7.3.2018) tarkoittaa veronmaksajille sivukuluineen n. 190 000 euroa vuodessa. Kaupunginjohtajia on pikkukaupungissamme kaksi eli pelkästään heidän palkkakulunsa vuodessa ovat lähes 400 000 euroa.

Konsulttien ja kaupungin virkamiesjohdon kuluihin nähden kuntalain mukaisen kansanäänestyksen kustannus on kohtuullinen.

Kaupunginjohtajan mukaan toriparkkiasiaa voi erottaa ns. Keskustavisiosta. Valtuusto päätti viime kokouksessaan, että jokaisesta keskustavision toteutuksesta päätetään erikseen. Juuri tähän kansanäänestys ottaa kantaa.

Verovarat rahoituslähteenä

Kaupunginjohtajan yksi perustelu vastustaa kansanäänestystä on, että aloitteessa on väärällä tavalla rinnastettu toriparkin ja koulujen rahoitus.

On hallinnon kapulakieltä väittää, etteivät rahoituslähteenä olisi verovarat. Toriparkki rakennettaisiin kaupungin 100 prosenttisesti omistaman, valmiiksi velkaisen ja kaupungin pääomittaman pysäköintiyhtiön ottamalla lainalla, jonka veronmaksajat takaavat. Taloudellinen riski ja rakennuttamiskustannus ovat pelkästään veronmaksajilla.

Kaupunginjohtaja perustelee esitystään siten, että tulee toimia valtuuston viitoittamalla tiellä. Kansanäänestystä vaativat katsovat, että valtuusto on voimaton keskustan kiinteistönomistajien taloudellisten intressien painostuksen alla. Nyt halutaan ilmaista kaupunkilaisten eli veronmaksajien kanta.

Hämeenlinna ”ihan lähellä”

Hämeenlinna mainostaa olevansa ”ihan lähellä”. Miksi kaupunginjohtaja ei ilahdu kaupunkilaisten vaatimuksesta vaikuttaa? Eikö kansanäänestyksen tulos ole monin verroin arvokkaampi kuin ostetut konsulttiselvitykset?

Mainoslause ”ihan lähellä” toimii itseään vasten, jos kansanäänestystä ei toteuteta. Hämeenlinnalla ei ole varaa negatiiviseen julkisuuteen Sunny Car Centerin jälkeen. Sen pelin moni kaupunkilainen olisi pistänyt poikki paljon ennen afrikkalaista ”rahaa”.

Samalla tavalla kriittisesti pitää tarkastella keskustan kiinteistönomistajien intressejä. He haluavat kaupungin laittavan vähintään 30 miljoonaa euroa toriparkkiin, jotta he voivat hyötyä taloudellisesti ilman riskiä.