fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Kirjoitustaito on muutakin kuin käsialaa  

Tässä kirjoitetaan käsin hämeenlinnalaisessa Miemalan koulussa tammikuussa vuonna 2014. Kuva: Juhani Salo
Tässä kirjoitetaan käsin hämeenlinnalaisessa Miemalan koulussa tammikuussa vuonna 2014. Kuva: Juhani Salo

Mikko Kiio otti kantaa koulujen käsin kirjoittamisen opetukseen vaatimalla takaisin kaunokirjoitusta (HäSa 19.10.). Tekstissä mainitaan, että käsin kirjoittaminen on itseilmaisun erinomainen väline.

Näin varmasti onkin, eikä tätä olekaan suomalaisista kouluista hävitetty, vaan käsin kirjoittamista opetetaan edelleen, vaikka vanhemman polven tuntemaa kaunokirjoitusta eli käsialakirjoitusta ei koulussa ole ollut enää moneen vuoteen.

Osa tämän päivän tekstimaailmaa

Kaunokirjoituksen ja ylipäänsä käsin kirjoittamisen asemaa koulussa on tarkasteltava osana tämän päivän tekstimaailmaa.

Vielä edellisen opetussuunnitelman aikaan käsin kirjoittamista harjoiteltiin opettelemalla tekstauskirjaimet sekä niihin liittyvä sidosteisuus kirjaimien yhdistämiseksi. Näin tuettiin oman, persoonallisen käsialan kehittymistä.

Opitaan kunnolla yksi tapa kirjoittaa käsin

Tämän päivän opetussuunnitelmassa vuodesta 2016 alkaen ei ole kuitenkaan enää ollut pakollista opettaa tätä sidosteisuutta, vaan opetetaan siis pelkästään tekstauskirjaimet. Nykyisten mallikirjaimien rakenne tukee kuitenkin spontaania kirjainten sidostamista. Ajatuksena siis on, että opitaan kunnolla yksi tapa kirjoittaa käsin.

Syynä muutokselle oli se, että tänä päivänä toimitaan hyvin pitkälle digitaalisessa maailmassa, ja käsin kirjoittamisen tarve on vähentynyt. Näppäintaitojen opetus nostettiinkin opetussuunnitelmaan käsin kirjoittamisen rinnalle.

Voi edistää oppimista ja muistamista

Käsin kirjoittaminen voi edistää eri asioiden oppimista ja muistamista ja sitä kannattaa tietenkin edelleen opettaa, mutta on myös tutkimuksia, joissa on havaittu, että kirjoittamisvälinettä tärkeämpää on kuitenkin opettajan pedagoginen ohjaus. Kirjoittaminen onkin itse asiassa paljon muutakin kuin välinettä.

Tämän päivän tekstitaitojen opetukseen kuuluu entistä enemmän huomion kiinnittäminen tekstilajien piirteisiin sekä siihen, miten ja miksi erilaisia tekstejä käytetään.

Tekstimaailma on moninaistunut

Tekstimaailman moninaistumiseen on opetussuunnitelmassa kiinnitetty huomiota monilukutaidon käsitteellä, joka laaja-alaisen osaamisen alueena lävistää kaikki oppiaineet. Se sisältää ajatuksen teksteistä monimuotoisina, tietyn yhteisön ja kulttuurin tuotteina.

Opetuksessa tarkastellaan näin ollen monipuolisesti erilaisia tekstejä, sekä painettuja että digitaalisia, kirjoitettuja, kuvallisia ja näiden yhdistelmiä ja harjoitellaan niiden tuottamisprosesseja sekä yksin että yhteisöllisesti.

Persoonalliseen viestintään

Tämän päivän koulussa ohjataan persoonalliseen viestintään vahvistamalla oppilaiden omaa mielikuvitusta sekä kokeilemalla erilaisia tapoja ilmaista omia ajatuksia ja mielipiteitä kirjoittaen, kuvaten ja videoiden.

Koulussa kirjoitetaan satuja ja tarinoita käsin ja koneella, dokumentoidaan käsityöprosesseja digitaalisesti ja laaditaan kirjatrailereita videotyökaluilla – muutamia esimerkkejä mainitaksemme.

Kaunokirjoitusta ei ole kokonaan unohdettu

Kaunokirjoitustakaan ei ole kokonaan unohdettu. Tampereen yliopiston normaalikoulussa esimerkiksi järjestetään ensi keväänä 2-luokkalaisille kaunokerho, jossa halukkailla on mahdollisuus harjoitella käsialakirjoitusta.

Toimimalla monipuolisesti erilaisten tekstien parissa oppilaasta kasvaa parhaimmillaan luova mutta myös kriittinen kirjoittaja ja lukija.

Menot