Mielipiteet

Mielipide: Koulu on tärkeä koko Alvettulalle - Pitäjien asemaa päätöksenteossa on heikennetty

Luokanopettaja Johanna Hämäläinen pitämässä syyskuussa oppituntia säästölistalle joutuneen Alvettulan kyläkoulun 3.–4.-luokkalaisille. Kuva: Sara Aaltio
Luokanopettaja Johanna Hämäläinen pitämässä syyskuussa oppituntia säästölistalle joutuneen Alvettulan kyläkoulun 3.–4.-luokkalaisille. Kuva: Sara Aaltio

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti lokakuun lopulla kaupunginjohtajan budjettiesitystä mukaillen, että valtuustolle menee ehdotus koulun lakkauttamisen selvittämisestä. Tällä kertaa se sisällytettiin osana koko Hauhoa koskevaa selvitystä opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeesta.

Olisi vähintäänkin kohtuullista ja reilua antaa kyläläisille nyt hengähdystauko asian tiimoilta. Prosessi on jälleen kerran osoittanut, kuinka merkittävä rooli Alvettulan koululla ja päiväkodilla on alueen ihmisille.

Sitkeästi kerta toisensa jälkeen kyläläiset seisovat yhtenäisesti puolustamassa yhteisölle ja lapsille tärkeätä paikkaa, jonka merkitystä ei voi millään tavalla korreloida lakkautuksesta saataviin säästöihin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan yhdysluokkien ylläpitämistä voidaan vähäisen oppilasaineksen lisäksi perustella myös pedagogisesti. Kun lähdetään arvioimaan näitä pedagogisia perusteita koulun säilyttämisen puolesta, niin jopas, niitä kyllä riittää.

Yhdysluokilla hyvää vuorovaikutusta

Yhdysluokilla voidaan edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot toimivat pohjana laadukkaalle vuorovaikutukselle ja ryhmäytymiselle, jossa jokainen lapsi voi tuntea olevansa merkityksellinen ja tärkeä osa ryhmää juuri sellaisena kuin on.

Oppilaan opetus voidaan sovittaa paremmin yksilöllisten edellytysten mukaiseksi, kun etenemistä ei rajoiteta pelkästään vuosiluokan tason oppimissisällön ja tavoitetason mukaisesti. Tästä on erityistä hyötyä myös syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille.

Kaveritaitojen merkitys korostuu, turvallisten oppilas-opettajasuhteiden muodostuminen mahdollistuu ja oppilaiden itsetunto, oman toiminnan ohjaus sekä vastuullisuus vahvistuvat, kun luokassa on mukana nuorempia oppilaita, joita auttaa ja ohjata.

Alvettulan koulussa opitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kompromissien tekemistä ja tehtävien jakamista kullekin soveltuvalla tavalla, taitotason mukaan.

Opetuksen eheyttämisellä ja yhteistoiminnallisuudella mahdollistetaan esimerkiksi kyläkoulua ympäröivän miljöön, luonnon ja yhteisön hyödyntäminen.

Luonnossa opitaan tutkimalla ja tekemällä, näkemällä ja kokemalla, laajasti eri aisteja hyödyntäen.

Koulun pihalla huikea potentiaali

Koulun piha mahdollistaa aivan huikean potentiaalin toteuttaa erilaisia ulkona oppimisen sisältöjä myös omassa pihassa: kasvimaan rakentaminen, erilaisten kasvien ja puiden istutuksen, ja näiden seuraamisen ja hoitamisen ympärivuotisesti.

Miljöö ja puitteet ympäristökasvatuksen- ja kestävän kehityksen sisällyttämiselle eri oppineiden ”sisään” ovat lähes täydelliset. Luokka- ja oppiainerajat ylittämällä mahdollistetaan myös erilaisia uusia toimintatapoja, joita tarvitaan yhteiskunnan muuttuessa jatkuvasti.

Yhteisöllisyys kasvaa poikkeuksellisen tiiviiksi, kun arkea tehdään ja jaetaan kaikkien kanssa yhdessä. Opetuksen eheyttäminen sopii hyvin juuri yhdysluokkakontekstiin, jossa luokkarajat ylittämällä saadaan järjestettyä opetustilanteita ja oppiaineita kokonaisvaltaiseksi opetukseksi.

Koulu on tärkeä Alvettulan elinvoimalle

Alvettulan koulu on merkittävä osa kylän rakennetta, siksi koulu on entistäkin tärkeämmässä roolissa kylän elinvoimaisuuden säilyttämisessä.

Koulu on merkki elävästä kylästä ja se on isossa roolissa myös muuttoliikenteen kannalta. Voi ajatella, että koulu ei ole tärkeä pelkästään oppilaiden näkökulmasta, vaan se luo tiivistä yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikkien kyläläisten kesken sekä lisää taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista elinvoimaisuutta.

Koulu kiinnittää toisaalta oppilaita, toisaalta myös kylän asukkaita kylään ja auttaa luomaan vahvaa yhteistä identiteettiä. Tästähän kaikki ovat saaneet esimakua tämänkin prosessin yhteydessä.

Pitäjien asemaa heikennetty

Pitäjien asemaa on kaupungin poliittisessa päätöksenteossa heikennetty kuntaliitoksesta asti. Syyt tähän ovat toki hyvinkin moninaiset, usein perusteena on talous.

Yksi konkreettinen syy voisi kuitenkin löytyä pitäjistä tulevien päättäjien vähäisyydestä, sekä nykyisten päättäjien melko suppeasta ymmärryksestä pitäjien asioista.

Tässä olisi kuitenkin oiva paikka aktivoitua, yhdistää Hämeenlinnan pitäjien voimat ja lähteä yhteisesti huolehtimaan yli 16 000 pitäjissä asuvan asukkaan, sekä yli 7500 vapaa-ajan asunnon käyttäjien palveluista, jotka kaupungin poliittisessa päätöksenteossa ovat jääneet valitettavan usein toissijaiseen asemaan.

Atte Tarri

entinen hauholainen nuori

Hämeenlinna

Lue myös: Koulun säilyttäminen on strateginen mahdollisuus (6.11.2020)

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic