fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Mies, ole rohkeasti feministi

Naishahmojen rintakuvia feministisen Naisasialiitto Unionin toimiston ikkunalla Helsingin Bulevardilla maaliskuussa vuonna 2009. Kuva: MT = Markku Tanni
Naishahmojen rintakuvia feministisen Naisasialiitto Unionin toimiston ikkunalla Helsingin Bulevardilla maaliskuussa vuonna 2009. Kuva: MT = Markku Tanni

Feminismi on osalle suomalaisia miehiä kauhistuttava asia. Sen on väitetty kaventavan miesten poliittisen vaikuttamisen tilaa.

Miehille feministiksi julistautuminen tuntuu olevan vaikeaa ja kiusallista. Miehet eivät halua itseään kutsuttavan feministeiksi, vaikka tasa-arvo koettaisiinkin muutoin tärkeäksi.

Olemmeko me miehet aidosti niin peloissamme oman miehisyytemme puolesta, ettemme uskalla asettua naisten puolelle epätasa-arvoa vastaan?

Väitän, että aivan liian harva mies vaivautuu perehtymään feminismin historiaan puhumattakaan, että olisi valmis tarkastelemaan kiihkottomasti ja neutraalisti oman aikamme feminismiä.

Feminismi pelkistyy myyteiksi ja mielikuviksi

Yhteiskunnallisessa keskustelussa feminismi pelkistyy myyteiksi ja yksipuolisiksi mielikuviksi, jota pölhöpopulismi tuntuu valitettavan usein ruokkivan.

Feminismin kritiikki liittyy usein yksityishenkilöihin tai poliittisiin puolueisiin, jolloin yhteiskunnallisten rakenteiden tarkastelu vääjäämättä unohtuu.

Feminismi on moneen suuntaan levittäytyvä ideologia, jossa ilmenee laaja joukko vaihtelevia poliittisia näkemyksiä ja pyrkimyksiä. Sen keskeisiä teemoja ovat olleet muun muassa poliittisten valtarakenteiden ja sukupuoliroolien kriittinen tarkastelu sekä sukupuolisen tasa-arvon edistäminen.

Huolimatta saavutetuista edistysaskelista on naisten asemassa Suomessakin edelleen runsaasti korjaamisen varaa.

Feminismi ei uhkaa miehisyyttäni

Miellän itseni feministiksi, enkä koe sen uhanneen omaa miehisyyttäni. Jos jonkinlaista tosimiehen ideaalia tulee vaalia, on se nähdäkseni sellaista, jossa yhdistyvät vahva omanarvontunto ja vapaus sekä motivaatio edistää ihmisten hyvää tässä maailmassa heidän sukupuolestaan riippumatta. Tämä taas edellyttää tiedostamaan ja korjaamaan eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita ja käytänteitä. Kannustankin kaikkia miehiä tutustumaan feminismiin.

Maailma muuttuu, ja sen sijaan, että mitätöisimme feminismiä, tulisi meidän pyrkiä myötäilemään sen pyrkimyksiä. Feminismissä kun on kyse tasa-arvosta ja paremman maailman tavoittelusta, eikä niistä kummassakaan voi milloinkaan mennä äärimmäisyyksiin.

Menot