fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Mikä ratkaisuksi hoitajapulaan? – Hoitotyön mielekkyys tulee ihmisten kohtaamisesta ja auttamisesta

Hoitajia ja potilas pyörätuolissa forssalaisen hoitolaitoksen käytävällä syyskuussa vuonna 2015. Kuva: Seppo Pessinen
Hoitajia ja potilas pyörätuolissa forssalaisen hoitolaitoksen käytävällä syyskuussa vuonna 2015. Kuva: Seppo Pessinen

Tässä kirjoituksessa haluan pohtia otsikon asiaa mahdollisuuksien ja toivon näkökulmasta. Hoitotyö on tärkeää, arvokasta ja välttämätöntä työtä, joka on yksi hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen kulmakivi.

Uusia hoitotyön tekijöitä tarvitaan kuluvalla vuosikymmenellä arviolta 30 000 hoitajien eläköityessä ja ikäihmisten määrän kasvaessa.

Monipuolisia ratkaisuja haasteen voittamiseksi tulee kehittää ripeästi vallitsevassa tilanteessa, jotta pahimmalta vältyttäisiin. Palkkauskehityksen lisäksi on mietittävä keinoja, kuinka alan koulutusta kehitetään ja markkinoidaan mielenkiintoisena ja varteenotettavana vaihtoehtona ammattia valittaessa.

Henkilöstö mukaan innostamaan opiskelijoita

Myös lähihoitajien oppisopimusmalleja tulee kehittää niin kunnallisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Henkilöstö on otettava mukaan oppisopimusopiskelijoiden innostamiseen, ohjaamiseen sekä kouluttamiseen ja heitä on myös palkittava siitä. Mielekäs oppiminen mielekkäässä työyhteisössä tuottaa parhaimmillaan osaavia ja motivoituneita hoitotyön tekijöitä.

Tällä hetkellä on valtava määrä sairaanhoitajan paikkoja myös auki. Pula sairaanhoitajista on käsin kosketeltava ympäri maata.

Kielitaidon merkitys korostuu

Työperäinen maahanmuutto on yksi keino muiden muassa. Kielitaidon merkitys korostuu ulkomaalaistaustaisten hoitajien rekrytoinnissa, johon tulisi kiinnittää erityistä huomiota koulutuksen suunnittelussa.

Suomalainen sairaanhoitaja- ja lähihoitajakoulutus kiinnostaa maailmalla ja tekijöitä saadaan, kun koulutusprosessit ja kieliopinnot suunnitellaan sekä toteutetaan hyvin.

Hoitotyön mielekkyys kulminoituu ihmisten välisissä kohtaamisissa sekä toisen ihmisen auttamisen ja siitä syntyvän merkityksellisyyden kokemuksen ymmärtämisessä.

Näitä kokemuksia ja kirjoituksia soisinkin näkeväni enemmän julkisessa mediassa siitäkin huolimatta, vaikka työvoimapulan kuormittamilla hoitotyön kentillä eletäänkin kovia aikoja.

Menot