fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Mikään piru ei komentele eduskuntaa – "Ei EU toimi niin tai näin ja kiusaa jäseniään"

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Kuva: Tapio Tuomela
Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Kuva: Tapio Tuomela / HäSa, arkisto

Mielipidevieras, kansanedustaja Lulu Ranne esittää täysin vieraan mielipiteen Ja se piru vie lopulta koko käden (HäSa 17.7.).

Euroopan unioni on itsenäisten ja demokraattisten 27 valtion vapaaehtoinen liitto. Se on perustunut tarpeeseen lopettaa sodat alueeltaan, etsiä ratkaisuja ongelmiin joita ei mikään valtio pysty yksin selvittämään, keskinäiseen auttamiseen ja kansalaisten elinolojen turvaamiseen.

Se muodostaa jäsenilleen sisämarkkina-alueen, joka on 20 prosenttia maailman taloudesta.

Jos ymmärsin oikein, Ranne tarkoittaa pirulla tätä valtioliittoa, unionia.

Perustuslaki 1§: Suomi on EU:n jäsen. Perustuslaki 29§: Kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan perustuslakia – ja totuuskin pitäisi muistaa.

EU:ssa vaaleilla jäsenmaista valittu parlamentti päättää viime kädessä asioista. Komissio (hallitus) valmistelee, tekee esityksiä parlamentille ja toimeenpanee parlamentin päätökset.

“Fossiilisesta energiasta pakko luopua”

Ilmastokriisi on todellinen, maailman tiedeyhteisön ja YK:n hyväksymä fakta. Fossiilisen energian käytöstä on pakko luopua. Kestävästä kasvusta ei kukaan voi haaveilla, jos emme saa ilmastokriisiä hallintaan.

Komission tekemä laaja ilmastopaketti on maailman ensimmäinen konkreettinen esitys ongelman ratkaisemiseksi. Se menee vuosien lausuntokierrokselle ja palaa aikanaan parlamentin päätettäväksi.

Sen kategorinen vastustaminen jossain jäsenmaassa on lähinnä naurettavaa. Päinvastoin tarvitaan jäsenmaiden rakentavaa työtä esityksen parantamiseksi. Asia on liian tärkeä pikkupolitikointiin.

EU:n onnistuminen antaa suuntaa koko maailmalle. Kenenkään elämätapa tai laatu ei kestä, jos tässä epäonnistutaan.

“Metsästrategia ei siirrä päätösvaltaa”

EU:lla ei ole metsäpolitiikkaa. Nyt esitetty metsästrategia on yleissuunnitelma, se ei ole sitova, ei sisällä lakeja eikä siirrä päätösvaltaa yhtään mihinkään.

Näin yksityiskohtaista laajaa suunnitelmaa ei ole voitu tehdä ilman laajaa metsäalan asiantuntemusta. Suunnitelma menee lausuntokierrokselle ja kehittyy. Parin vuoden päästä voidaan keskustella tuloksesta. Suomi vaikuttaa osaltaan sisältöön.

Jokainen maa vastaa metsistään itse lakiensa puitteissa ja suojelun ja hoidon taso vaihtelee toimijasta riippuen. Esimerkiksi valtio suojelee omia metsiään liian vähän. Yksityisomistuksessa olevien metsien omistusta suojelee perustuslain 15§ omaisuuden turva.

“Yksikään ei halua liittovaltiota”

Ranteen viittaamasta The Economistin kirjoituksesta (joka ei ole toteutunut) heijastuu tulevan brexitin perusvire ja eriseuraisuus.

Minun analyysini on, ettei EU:ssa ole yhtään valtiota, joka haluaisi liittovaltiota. Ei ainakaan Suomi, Saksa, Ranska, Espanja tai Italia ja niin edelleen. Löytääkö kukaan valtio-oppinut sellaista maata?

EU hajoaisi ennen kuin siitä tulisi liittovaltio. Brexit on siitä esimerkki.

Ei EU toimi niin tai näin ja kiusaa jäseniään, eikä amputoi ketään. Unioni toimii jäsenvaltioidensa ehdoilla perussopimuksensa mukaisesti parlamentaarisia menettelytapoja noudattaen. Perussopimuksessa on sovittu tietty taakan jako jäsenmaille.

Unionin asiat ovat Suomessa eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen vastuulla. Eduskunnan suuri valiokunta käsittelee EU-asiat ja täysistunto päättää enemmistöpäätöksellä Suomen kannan unionitasoiseen lainsäädäntöön.

“Suomen eduskunta päättää”

Hallitus ja muut Suomen edustajat neuvottelevat eduskunnan antaman ohjeen/valtuutuksen mukaisesti. Ei siellä Brysselissä kukaan ole itseään edustamassa. Eduskunta viime kädessä hyväksyy neuvottelujen tulokset.

Politiikka (yhteisten asioiden hoito) on demokratioissa kaikilla tasoilla kompromisseja, sovitteluja ja yhteisen sovun löytämistä, enemmistöpäätöksiä, vaaleja.

Perustuslain 1§:n mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta. Kansan valitsema eduskunta päättää Suomen itsemääräämisoikeuksien rajoista ja perustuslain toteutumisesta.

Mikään piru ei komentele eduskuntaa eikä kansan valitsemaa presidenttiä.

Piru piilee yksityiskohdissa. Tuhansista laeista ja sopimuksista jokainen riidanhaluinen tai omaa etuaan ajava löytää aina riidan aiheen.

Menot