fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Missä on maakuntajohtajan tilannetaju?

Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen. Kuva: Pekka Rautiainen
Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen. Kuva: Pekka Rautiainen

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen anoo kahdeksan viikon palkallista vapaata ”toipuakseen tiivistahtisesta työstä”, ”kuunnellakseen ruohon kasvua, lukeakseen kevyttä kirjallisuutta ja tarttuakseen akvarellivärisiveltimeen”. Olen pöyristynyt!

Maakuntajohtajalla on johtajasopimuksensa mukaan oikeus palkalliseen kehittämisvapaaseen – sen ymmärrän. Mutta sitä, millä maakuntajohtaja tässä hetkessä perustelee tuota vapaata, en ymmärrä.

Itsensä kehittämisen tulee olla tavoitteellista, lisätä osaamista ja ammattiaitoa – varsinkin, jos siitä maksetaan palkkaa. Sekään ei olisi pahitteeksi, että tuota kehittymistä voisi jollakin tapaa mitata.

Voimia kerätään normaalisti vuosilomalla

Lepäily ja voimien kerääminen kuuluvat normaali-ihmisen lomapuuhiin. Ja (palkallista) lomaa maakuntajohtajalla on vuodessa 8 viikkoa.

Maakuntajohtaja ei käsitykseni mukaan tee ympäripyöreitä työpäiviä tai seitsemänpäiväistä viikkoa. Tai jos tekee, on kyse ammattitaidottomuudesta ja hallitsemattomasta ajankäytöstä.

Jos ”takki on tyhjä” tai voimat eivät riitä virkatehtävien hoitamiseen, pitää asia ratkaista jollakin muulla tavoin kuin kahdeksan viikon palkallisella kehittämisvapaalla (joka todennäköisesti jatkuisi sitten palkallisena lomana…)

Johtaja on myös arvo- ja moraalijohtaja

Johtaja on aina myös arvo- ja moraalijohtaja. Mitä tehty esitys kertoo maakuntajohtajamme arvomaailmasta ja moraalista, tilanteessa, jossa lähihoitajien muutaman euron järjestelyvaraerä kuumensi tunteita, jossa terveydenhuollon henkilöstö tekee jatkuvasti ylitöitä, jossa yrittäjät taistelevat elinkeinojensa puolesta ja nostavat pankista lainaa pitääkseen yrityksensä pystyssä?

Mitä maakuntajohtajan esitys kertoo hänen käsityksestään muiden ihmisten työstä ja työmäärästä? Millaisen esimerkin hän antaa omalle henkilöstölleen?

Näköalapaikoilla pitää paiskia töitä hihat käärittyinä

Suomi ja koko maailma on koronakriisissä. Kaikkien yhteiskunnan näköalapaikoilla olevien tulisi nyt paiskia hihat käärittyinä töitä, jotta saamme yhteiskuntamme takaisin normaalitilaan. Ruohon kasvun seuraamiseen pitää löytyä aika vapaa-ajalta – jota virkamiehelä kyllä on.

Toivon, että maakuntahallituksella on arvot ja moraali kohdallaan. Tässä kohdin maakunnan johtavien päättäjien tulee olla hereillä. Minun silmissäni nyt punnitaan myös Hämeenlinnan päättäjien, muun muassaTarja Filatovin, Sari Raution, Lulu Ranteen ja Timo Kauniston arkijärki.

Lue myös: Maakuntajohtaja aikoo hetken haistella kevättä (16.4.20021)

 

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen

16.4.2021 kello 15:06 lisätty vastaus:

Maakuntahallitus saa raportin vapaani käytöstä

Vastasin 15. huhtikuuta toimittajan kysymyksiin työvapaaseeni liittyen lyhyessä haastattelussa. Olin anonut maakuntahallitukselta mahdollisuutta käyttää toukokuun alusta lukien ylimääräisen, kahdeksan viikon mittaisen työvapaani.

Vapaa on jo aiemmin minulle myönnetty johtajasopimukseni yhteydessä. Vastaavat vapaat myönnettiin aikoinaan myös Hämeenlinnan kaupunginjohtajille, mutta pidempinä, johtuen heidän pidemmistä virkasuhteistaan.

Johtoryhmän kesken olemme ajatelleet, että Hämeen liiton kannalta juuri tämä ajankohta valtuustokauden päättyessä olisi tarkoituksenmukainen vapaan käyttämiseen. Syksyllä työ alkaa uusien valtuutettujen kanssa myös maakuntaliitossa.

Vapaan tarkoitus edistää työkykyä ja työhyvinvointia

Vapaan tarkoitus on johtajasopimukseen kirjatulla tavalla edistää työkykyä ja työhyvinvointia. Kerroin toimittajalle, että omalta osaltani tuo tarkoittaa mahdollisuutta omaehtoisella opiskelulla perehtyä erilaisiin kehittämiskysymyksiin ja myös suunnitella Hämeen liiton tulevaisuutta.

Kiireisessä työssä työpäivät täyttyvät työhön liittyvästä tekemisestä, eikä aikaa jää perehtyä mihinkään muuhun kuin siihen, mitä omalla työpöydällä kulloinkin on. Maailmankuva kapenee, mikä on johtamistyön kannalta vahingollista.

Haastattelun lopputuloksena syntyneessä jutussa korostui työvapaan vapaampi puoli. Työkyvyn ylläpitämisvapaa edellä kuvattuine tekemisineen tarkoittaa väistämättä erilaista elämänrytmiä kuin normaali työarki.
Johtajan työssä toimivan kannalta tuota rytminmuutosta voi normaaliin nähden kuvata melkein pysähtymisenä. Luonnollisesti raportoin maakuntahallitukselle jälkeenpäin vapaan käytöstä ja sen tuottamista kehittämisajatuksista.

Anna-Mari Ahonen
maakuntajohtaja

Menot