fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Monimuotoisuus torjuu tuholaisia – Runsas lajikirjo suosii luontaisia vihollisia

Kirjanpainajan jälkiä kuusen kaarnassa Parolanharjun lehtoalueelle Hattulassa elokuussa vuonna 2011. Kuva: Sari Oksala
Kirjanpainajan jälkiä kuusen kaarnassa Parolanharjun lehtoalueelle Hattulassa elokuussa vuonna 2011. Kuva: Sari Oksala

Pari näkökulmaa tuli mieleen Hämeen Sanomien jutusta koskien kirjanpainajatuhoja (HäSa 1.8.).

Ensinnäkin metsänomistajan kannattaa suosia sekametsiä yhden lajin kuusikoiden sijaan.

Mitä monimuotoisempi metsä on lajistoltaan, sitä vaikeampi tuhohyönteisten on siellä levitä ja sitä todennäköisemmin yhden lajin hetkellinen massaesiintymä laantuu nopeasti.

Kirjanpainajat syövät vain elävää puuta, mielellään juuri kaatunutta kuusta (joskus harvoin mäntyä), eivät esimerkiksi lahopuuta.

Runsas kirjo tuholaisten luontaisia vihollisia

Mitä useammanlajisia ja -ikäisiä puita, myös kuolleita ja lahoavia, metsässä on, sitä runsaampi kirjo siellä on tuhohyönteisten luontaisia vihollisia, kuten petokovakuoriaisia, loispistiäisiä ja loiskärpäsiä, jotka syövät munia ja toukkia ja loisivat niihin.

Niiden ansiosta tuholaisepidemia laantuu nopeasti. Myös tikat syövät kirjanpainajia. Näitä kaikkia on monipuolisempi yhteisö puustoltaan monipuolisessa metsässä.

Monen lajin metsällä muitakin etuja

Toinen syy tuholaisepidemian nopeampaan laantumiseen monen puulajin metsässä on se, että siellä tuholaisten on vaikea löytää uusia runkoja, joihin levitä.

Yksilajisessa talousmetsässä, jossa on samanikäistä kuusta vieri vieressä, kirjanpainajat löytävät aina uuden rungon läheltä, ja epidemia yltyy.

Kuten jutussa kerrottiin, kirjanpainajien epidemian leviämistä voi ehkäistä poistamalla puita, joihin ne ovat levinneet. Tämä pitää kuitenkin tehdä pian leviämisen jälkeen, muuten tulee vain edesauttaneeksi tuhojenleviämistä.

Kirjanpainajallakin seuraajien leegio

Kirjanpainajia seuraavat luontaiset viholliset, pedot ja loiset, joita on Metlan tutkimusten mukaan satapäinen lajijoukko Suomessakin. Tämä leegio seuraa kirjanpainajia viiveellä.

Jos poistaa rungon, johon kirjanpainajat ovat levinneet kuukausia sitten, ei tule hävittäneeksi kirjanpainajia, vaan niiden luontaisia vihollisia.

Menot