Mielipiteet

Mielipide: Muistisairailla on oikeus hyvään hoitoon

Lääkkeenoton muistutuslaite on yksi muistisairauksista kärsivien ja heidän läheistensä arkielämää helpottavista apulaitteista. Kuvaaja: Terho Aalto

Muistisairaan hyvä hoito tarvitsee resursseja ja rahaa, mutta myös yhteistä tahtotilaa. Olemme tilanteessa, jossa hoidosta ei voida säästää, vaan siihen tarvitaan lisää panostusta nyt ja tulevaisuudessa.

Muistiliitto on huolissaan muistisairaiden ihmisten hoidon kokonaisuudesta. Tehostettu palveluasuminen on loppuvaiheen osa muistisairaan elämää. Tällöin ihminen on täysin riippuvainen toisten ihmisten antamasta hyvästä hoidosta ja huolenpidosta.

On kuitenkin huomioitava, että valtaosa elämästä asutaan omassa kodissa tai palveluasunnossa. Sekä tehostettuun palveluasumiseen että kotihoitoon on panostettava, eikä kummastakaan voida karsia.

Muistisairaat muodostavat kaksi kolmasosaa vanhuspalveluiden käyttäjistä ja tehostetun palveluasumisen asiakkaista 95 prosentilla on jonkinasteisia muistin ongelmia. Muistisairaudet tai muut muistiongelmat ovat nousseet suurimmaksi omaishoidon tarpeen syyksi.

Arvioiden mukaan muistisairaiden määrä tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050, mikä tarkoittaa, että myös hoidon tarve tulee kasvamaan. Nyt ei ole oikea aika miettiä säästöjä, vaan sitä, miten yhteiskuntamme vastaa kaikkien asukkaidensa hyvästä elämästä.

Muistiystävällisessä Suomessa muistisairaat ihmiset saavat hoitoa ja tukea oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suomessa on kehitetty paljon toimivaa ja hyvää hoitoa ja hoivaa sekä kotiin että tehostettuun palveluasumiseen.

Sairastuneiden parissa toimivat yhdistyksemme tuovat muistisairaiden arjen ongelmista tietoa myös paikallisen ja alueellisen päätöksenteon tueksi.

Muistijärjestö edustaa muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään. Tarvitsemme teitä kaikkia puolustamaan muistisairaita ihmisiä, jotta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni tulle kuulluksi.

Erityisesti valtakunnallisella tasolla toimivien päättäjien on kannettava vastuu siitä, että muistisairaita ei unohdeta.