Mielipiteet

Mielipide: Naisten osuus asunnottomista kasvanut - Moni kokee turvattomuutta

Asukkaan ideoima ja toteuttama kerhohuoneen maalaus Nuorisoasuntoliiton Maijantie 8:n kerhohuoneessa Hämeenlinnassa.  Kuva: Lukijan kuva
Asukkaan ideoima ja toteuttama kerhohuoneen maalaus Nuorisoasuntoliiton Maijantie 8:n talon kerhohuoneessa Hämeenlinnassa.  Kuva: Lukijan kuva

Joka syksy järjestettävää Asunnottomien yötä vietetään taas tänään torstaina 17. lokakuuta. Tänä vuonna tapahtuman teemana on ”Varjojen naiset”.

Vuonna 2018 asunnottomia naisia oli tilastojen mukaan yli 1 200. Vaikka asunnottomien naisten lukumäärä vähentynyt, on naisten suhteellinen osuus asunnottomista kasvanut viime vuosina.

Naisten asunnottomuudelle on tyypillistä turvattomuus, altistuminen hyväksikäytölle ja kokemukset väkivallasta. Yösijan tai tilapäisen majapaikan etsiminen asettaa naisen alistettuun asemaan ihmissuhteissaan.

Uudessa hallitusohjelmassa asunnottomuus aiotaan puolittaa vaalikauden aikana ja poistaa kokonaan seuraavan kauden jälkeen.

Vakava yhteiskunnallinen ongelma

Tavoitteet ovat kovia ja kunnianhimoisia, niin kuin pitääkin – asunnottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma ja asunnottomuuden kokeminen on yksi äärimmäisimmistä syrjäytymisen muodoista yhteiskunnassamme.

Jos tässä halutaan onnistua, on otettava huomioon eri ryhmien näkökulmat, kun asumisen palveluita kehitetään. On esimerkiksi tunnistettu, että naiset eivät käytä hätämajoituspalveluita, koska kokevat ne turvattomiksi.

Hallitusohjelmassa asunnottomuustyön painopisteenä ovat nuoret ja maahanmuuttajat. Naisia ei voi jättää huomioimatta kokonaisuudesta.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on matalan kynnyksen asumisneuvonta, johon kaikkien on helppo tulla ja josta tukea on nopeasti saatavilla oman tarpeen mukaan.

Nuorille näitä tärkeitä palveluita tarjoavat ohjaamot sekä yleishyödylliset vuokranantajat kuten Nuorisoasuntoliitto.

Yhä useampi nuori tarvitsee tukea

Yhä useampi nuori tarvitsee asumiseensa tukipalveluja tai elämäntilanteeseensa erityispalveluja kuten päihde- ja mielenterveyspalvelut. Näiden palvelujen järjestäminen yhteistyössä asumisen mahdollistamisen kanssa on edellytys hyvälle lopputulokselle.

Riittävällä ja ennakoivalla tuella ennaltaehkäistään tutkitusti asumiseen liittyviä ongelmia, kuten häätöjä ja vuokravelkaongelmia. Ennakoivaan työhön panostaminen kannattaa.

Apua on saatava ennen kuin ongelmat kasautuvat hallitsemattomiksi. Oma koti on elämän perusta ja se on turvattava kaikille.

Haluamme kiinnittää huomion asunnottomuuteen viikon 42 aikana paikallisen verkoston voimin toteutettavin tapahtumin. Työtä tehdään ympäri vuoden, mutta nyt on aika nostaa se esiin.