Mielipiteet

Mielipide: Nauttiiko Hämeenlinnan johto kaupunkilaisten luottamusta?

Hämeenlinnalaista toripysäköintiä ajalta, jolloin VW Kupla oli vielä koko kansan kulkuneuvo ja säästöpankki oli torin kulmalla voimissaan. Kuva: Anja Filppula, arkisto
Hämeenlinnalaista toripysäköintiä ajalta, jolloin VW Kupla oli vielä koko kansan kulkuneuvo ja säästöpankki oli torin kulmalla voimissaan. Kuva: Anja Filppula, arkisto

Hämeenlinnan kauppatorin aluetta ja keskustapysäköintiä käsittelevässä kuntalaiskyselyssä ensi viikolla tullaan kyselyvastauksista näkemään, miten samoilla tai eri linjoilla asukkaiden enemmistö on kaupungin poliittisen ja palkatun johdon kanssa.

Molemmat nykyiset kaupunginjohtajat, nykyiset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä kaupunkirakennejohtaja ovat kaikki varsin yksituumaisesti P-torihankkeen takana.

Varsinaista mittausta kaupungin asukkaiden asettumisesta tässä kysymyksessä puolesta tai vastaan ei ole olemassa.

Mielenilmauksista voidaan päätellä jotakin

Sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa esiintyneiden näkemysten, mielenilmausten ja niiden esittäjien määrästä voidaan kuitenkin päätellä jotakin.

P-torin puolesta on pidetty kaupungin varoilla ainoastaan sarja esitelmätilaisuuksia sekä kokonainen mainoskampanja.

Saadaanko kyselyllä luotettava kuva kaupungin asukkaiden näkemyksistä, on sinänsä hyvä kysymys. Kyselyn tekninen toteutustapa ja kysymysten muotoilu eivät välttämättä kestä kriittistä tarkastelua.

Tulos voi olla epäluottamuslause johdolle

Jos käy niin onnettomasti, että kyselyyn osallistuva kaupungin asukkaiden enemmistö ilmaisee olevansa eri mieltä alussa mainitun poliittisen ja palkkajohdon kanssa, voidaan tulosta pitää epäluottamuslauseena heille.

Jos osoittautuu, että johto on edistänyt jopa vuosikymmenen ajan itsepintaisesti ja merkittävin taloudellisin uhrauksin hanketta, jolla ei ole asukkaiden enemmistön suosiota, on mielenkiintoista nähdä, miten johto itse katsoo voivansa edustaa kaupunkia ja työskennellä sen asukkaiden parhaaksi.

Muutamat johdon lausumat antavat syyn otaksua, että heidän omakin luottamuksensa esittämiinsä toriparkkia puoltaviin argumentteihin on liudentumassa.

Tähän viittaavat arviot mahdollisen toteutusajan lykkääntymisestä tilanteeseen, jossa ydinkeskustan pysäköintilaitos vaikuttaisi nykyistä tarpeellisemmalta.

Todistusvoimaa on ostettu isolla rahalla

Perääntymättömyys on ymmärrettävää juuri siksi, että hankkeeseen on käytetty sumeilematta hyväpalkkaisten ammattilaisten ja johtavien virkamiesten työaikaa sen lisäksi, että todistusvoimaa on ostettu isolla rahalla konsulttiyrityksiltä.

Perääntymällä omaehtoisesti johto joutuisi myöntämään noiden mittavien panostusten olleen turhia.

Menot