fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Ojajärven arvokasta luontoaluetta ollaan hävittämässä luksushuviloiden tieltä Lopella

Lopen Ojajärven kaavamuutoksessa kohteena olevaa aluetta, Kylmänojanlahden rantaviivaa. Kuva: Kari Paukola
Lopen Ojajärven kaavamuutoksessa kohteena olevaa aluetta, Kylmänojanlahden rantaviivaa. Kuva: Kari Paukola

Lopen kunta on hävittämässä ja häviämässä luonnonsuojelujärjestöjen maakunnallisesti arvokkaaksi toteaman ja tutkiman ranta-alueen Lopen Ojajärven etelärannalla.

Luonnonsuojelujärjestöt, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja Luontoliitto ovat esittäneet UPM Kymmene oyj:lle suojeltavaksi kyseisen alueen (2008, 2012): ”Sandvikin tilan / Ojajärven luontoarvojen turvaaminen”. Järjestöt korostavat koko Sandvikin tilan merkitystä arvokkaana luontokokonaisuutena.

Luonnon monimuotoisuutta on varjeltava

Kunnilla on suuri vastuu luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Perustuslain 20 § mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille: kansalaiset, kuntalaiset, yhteisöt ja yhtiöt.

Lopen kunta hyväksyi UPM:n omistaman tilan Sandvik/Ojajärvi ranta-asemakaava muutoksen.

Kunnassa ei ole nähtävästi tiedetty alueen luonnon monimuotoisuudesta, luontoarvoista eikä muutoksen vaikutuksista Ojajärven kuormitukseen (hajakuormituksen ja ravinnevalumien lisääntyminen). Käytännössä, jos ranta-asemakaavamuutos toteutuu, Ojajärven rannat sulkeutuvat lopullisesti.

Ojajärvi on ollut jo kuormituksensa äärirajoilla

Ojajärvi on jo kauan ollut kuormituksensa äärirajoilla, järven pinta-alaan nähden loma-asutusta on ollut runsaasti jo vuosikymmeniä. Asutus järven rannalla on aina järveä kuormittava tekijä.

Lisäasutus lisää asiantuntijoiden mukaan aina järven kuormitusta. Ojajärven kuormitusta on edelleenkin pyrittävä entisestään vähentämään kaikin mahdollisin keinoin.

On tosiasia, että Ojajärvi ei siedä enää lisää kuormitusta, jota lisääntyvä rantarakentaminen kiistatta aiheuttaa järvelle. Seurauksena on rehevöityminen ja leväkasvuston hillitön lisääntyminen peruuttamattomasti. Järven virkistyskäyttö romahtaa kuten on käynyt Loppijärvellä ja Kesijärvellä.

Vastuullisen yhtiön (UPM-Kymmene Oyj) strategia: puhtaat vedet ja monimuotoinen luonto, ei toteudu!

Luksushuvilat vaativat massiivisia rakennustöitä

Rantarakentaminen on aina ongelma. Ojajärvellä 11 luksushuvilan vaatimat metsänkaato-, maansiirto- ja maanrakennustyöt tarvittavine teineen ovat massiiviset.

Maanpinta rikotaan, jolloin ravinteet liukenevat sadevesien mukana ja valuvat esteettä järveen sitä rehevöittämään ja kuormittamaan. Seurauksena on Ojajärven kuormituksen kiistaton lisääntyminen ja järven kuormituksen sietokyvyn ylittyminen. Ojajärvi rehevöityy pilalle.

Ojajärvi ei kestä lisääntyvää loma-asutusta (11 luksushuvilaa).

Ranta-asemakaavamuutosta ei olisi missään tapauksessa saanut hyväksyä.

Ranta-asemakaava on tähän asti turvannut Ojajärveä ja sen monimuotoista eteläistä rantametsäaluetta negatiivisilta peruuttamattomilta muutoksilta (mm. kuormitukselta).

Menot