fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Olisiko yrittäjyys polku, jota kannattaa seurata opiskelujen jälkeen?

Yritystoiminnan alussa voi saada muun muassa julkisia tukia ja avustuksia. Myös toiminnan kehittämiseen yrityksen myöhemmissä vaiheissa on mahdollista saada tukea. Kuvituskuva. Kuva: 123RF

Värikäs ja moniulotteinen kouluvuosi on päätöksessään. Opiskelujen jälkeen töihin meno on kaikkien unelma, joka usean kohdalla toivottavasti onnistuu.

Se on unelma, joka viime aikoina on ollut monelle pelkkä haave, sillä työvoiman kohtaavuus suhteessa työpaikkoihin ei aina ole kohdallaan. Samanaikaisesti on työvoimapula ja korkea työttömyys, erityisesti vastavalmistuneiden kohdalla.

Työ sinänsä on arvo, jonka jokaisen tulisi kokea rahanarvoiseksi asiaksi, sillä työpaikkaa haettaessa ei kysytä työttömänä oloaikaa tai päivärahan suuruutta, vaan työssäoloaikaa, laatua ja kestoa. Vaikka työtä olisi tarjolla, usein nirsoillaaan sen vastaanottamisessa vedoten mitä ihmeellisimpiin syihin.

Tulevaisuudessa turvallisten ja vakituisten työpaikkojen määrä tulee edelleen vähenemään huomattavasti. Tilalle tulee toimintatapa, jossa ihminen tekee työtä useille eri työnantajille, tekee keikkahommia, välillä opiskelee, välillä on työttömänä, perustaa oman yrityksen tai kaverien kanssa kimppayrityksen, osuuskunnan ja niin edelleen.

Varautumalla tällaiseen muutokseen ennakolta voidaan siihen liittyvä epävarmuus poistaa ja luoda aivan uudenlaista osaamista ja valmiuksia. Tähän onkin myös valtiovallan toimesta puututtu yrittämällä poistaa työllistämisen ja yrittäjyyden esteitä.

Yritys voi saada muun muassa julkisia tukia ja avustuksia toimintansa eri vaiheissa useista eri lähteistä. Tukea voi hakea yrityksen perustamiseen, investointeihin ja kehittämiseen. Haettavissa on tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotukia sekä avustuksia erilaisiin kokeiluihin. Tukia ja avustuksia ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, mutta niihin tarvitaan usein omarahoitusta.

Keskeisiä rahoituspalveluja suomi.fin mukaan yrityksen perustajille ja yrityksille ovat:

1. Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle suunnattu yleisin harkinnanvarainen tuki.

2. Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki ja tarkoitettu rahoitustyökaluksi silloin, kun yritys on käynnistämässä sen normaalista toiminnasta poikkeavaa kehittämishanketta.

3. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

4. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Yksi varteenotettava itsensä työllistämisen keino onkin nyt yrittäminen ja yritystoiminnan käynnistäminen. Yhteiskunta suhtautuu yrittämiseen nykyisellään varsin suopeasti, vaikka esteitäkin yrittämiselle on.

Esteistä huolimatta yrittäjä on tyyppinä ihminen, joka haluaa kulkea omia latujaan ja toteuttaa itseään, kun muut tulevat perässä, kiroilevat, epäilevät ja ivailevat. Yrittäjyyden aika on nyt ja sitä kannattaa harkita vakavasti itsensä elättämisen muotona joko yksin tai kavereiden kanssa kimpassa.

Yrittäminen kannattaa aloittaa harkiten ja tarkasti suunnitellen käyttäen hyväksi kaikkia mahdollisia tuki- ja sidosryhmiä. Yrittäjyys on nyt aiempaa halutumpaa, sillä usein yrittämisen aloittaminen toisen palvelukseen menemisen sijasta voi olla sekä motivoivampaa että tuloksekkaampaa.

Valtio onkin virittänyt monia hankkeita yrittämisen aloittamisen helpottamiseksi kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kannustakaamme siis valmistuvia nuoria ja myös aikuisia valitsemaan rohkeasti yrittäjyyden tien.

Esko Heikura

Ex-yrittäjä, yrittäjyyden dosentti

Hämeenlinna

Menot