fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Parolan lukio ei pärjää omillaan

Näkymä Parolan lukion nykyiselle pääovelle kuvattuna syyskuussa vuonna 2013. Kuva: Terho Aalto
Näkymä Parolan lukion nykyiselle pääovelle kuvattuna syyskuussa vuonna 2013. Kuva: Terho Aalto

Keskiviikkona 25.9. Hattulan kunnanvaltuusto saa eteensä esityksen, jossa uusi yläkoulurakennus halutaan sijoittaa Juteinikeskuksen hiekkaparkkialueelle, Hattulantien läheisyyteen. Esitys pitää sisällään riskejä, joista päättäjien on hyvä olla tietoisia.

Parkkipaikan sijainti merkitsee sitä, että tuleva koulukiinteistö ei voi olla kooltaan erityisen suuri, edes kahteen kerrokseen rakennettuna. Esitys antaa ymmärtää, että Parolan lukiota ei olla ottamassa huomioon hankekokonaisuudessa.

Tämä on valitettava uutinen sekä lukion henkilöstölle että kunnan nuorille, jotka kannanotossaan (HäSa 11.9.) vaativat lukion mukaan ottamista hankkeen ensivaiheista lähtien, perustellusti.

 

Lukion näkökulmasta yksin yläkoulun sijoittaminen Juteinikeskukselle on monellakin tavalla ongelmallista. Yhteisopettajien käyttö muodostuu uuden koulun valmistuttua haastavaksi ja esimerkiksi musiikin, kuvataiteen ja teknisen työn tiloihin pääsy edellyttää lukio-opiskelijoilta liikkumista koulupäivän aikana.

Tämä luo lukujärjestysten tekemiseen ja oppilasturvallisuuden takaamiseen huomattavia hankaluuksia. Lukion tilat kaipaavat myös päivitystä jo ikänsä puolesta. Ei ole lainkaan varmaa, että nykyiset tilat kestävät viittä vuotta pidempään, kymmenestä puhumattakaan.

 

Prosessista kuultaa läpi kunnan haluttomuus nähdä lukio osana Hattulan tulevaisuuden koulupalveluja. Vaikuttaakin siltä, että osa kunnan päättäjistä on lakkautusehdotuksen tullessa torpatuksi valmiit tukahduttamaan lukion hengiltä tekemällä sen toiminnalliset edellytykset mahdollisimman vaikeiksi.

Lukio on tyystin sivuutettu kaikista uutta koulukiinteistöä koskevista virallisemmista keskusteluista – tietoisesti ja epäluottamusta herättävällä tavalla.

Lukio nähdään vain kulueränä, josta tulisi rimpuilla irti. Mitä nopeammin, sen parempi. Tämä on surullista ottaen huomioon ne näytöt, joita lukio on vuosien ajan omasta erinomaisuudestaan antanut.

 

Olen jo kesäkuussa esittänyt, että lukio voisi saada uudet tilat uuden yläkoulun yhteydestä ilman, että tähän sisältyisi merkittäviä taloudellisia riskejä tarpeettoman tilarakentamisen osalta. Lukion tilatarve on alle kymmenen luokkatilaa, jotka ovat myöhemmässä vaiheessa helposti otettavissa mihin tahansa kunnan käyttöön, mikäli opiskelijamäärät laskevat dramaattisesti.

Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikuvan kuuroille korville, vaikka se vapauttaisi lukion nykyisen sijainnin esimerkiksi laadukkaalle asuinrakentamiselle.

Kysynkin, ovatko päättäjät selvillä kaikista hiekkaparkille rakentamisen seurannaisvaikutuksista?

Miksi lukio joutuu jatkuvasti kamppailemaan asemastaan ja osoittamaan arvonsa vuosi toisensa, kannanotto kannanoton jälkeen? Olisiko syytä ottaa lukio mukaan hankkeeseen nyt, kun se vielä on mahdollista?

Menot