fbpx
Mielipiteet

Pelastuslautakunnan johto: Apua saattaa tarvita kuka tahansa – Pelastustoimintaa ei saa vaarantaa

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tunnus paloauton kyljessä. Kuva: Sara Aaltio
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tunnus paloauton kyljessä. Kuva: Sara Aaltio

Kunnissa ja kuntayhtymissä talouden ja toiminnan tarkastelua tehdään säännöllisesti, ja budjeteista päätetään vuosittain. Kanta-Hämeen alueen pelastustoimintaa säädellään palvelutasopäätöksellä, jonka voimassaolo ulottuu useammalle vuodelle. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tämänhetkinen palvelutaso on määritelty vuosille 2020–2021.

Kaikki kuntien pyörittämä toiminta on tärkeää, ellei välttämätöntä. Budjettien rakentaminen ei ole helppoa, kun kaikilla toimialoilla olisi tarvetta lisäeuroille.

Pelastustoimessa liikkumavara on muita pienempi

Tilastoja tutkimalla voi havaita, että kuntayhtymissä ei ole pystytty yhtä maltilliseen kulujen nousutahtiin kuin kunnissa. Tämä tarkoittaa kovempia säästöpaineita kuntien palvelutarjontaan.

Samalla on tärkeää muistaa, että joissain toiminnoissa liikkumavara on muita huomattavasti pienempi. Näihin kuuluu myös palo- ja pelastustoiminta.

Lähtövalmiudessa on oltava ympäri vuorokauden

Palvelutason ylläpitämiseksi pelastustoimen henkilöstön on oltava lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä nyt ja tulevaisuudessa. Pelastajia tulee olla riittävä määrä riittävällä toimintakyvyllä.

Pelastustoimintaan liittyy oleellisena osana myös valvonta- ja tarkastustoiminta, turvallisuusviestintä sekä ensihoito, joita myös säädellään palvelutasopäätöksen avulla.

Unohtaa ei myöskään sovi sopimuspalokuntatoimintaa, jonka merkitys erityisesti haja-asutusalueen turvallisuuden ylläpitämisessä on keskeinen.

Rahoitus on pidettävä riittävällä tasolla

On tärkeää huolehtia, että pelastustoimen rahoitus on jatkossakin sellaisella tasolla, ettei pelastustoiminta nykymuodossaan vaarannu.

Emme aseta kuntien eri toimintoja vastakkain, vaan muistutamme kaikkien jäsenkuntien päättäjille, että pelastustoimen rahoituksessa riittävän tason alittaminen johtaa tilanteeseen, jossa lähtövalmiina ei ole enää sellaisia yksiköitä, joita tiedämme tarvitsevamme, kun hätä ja avutarve on suurin. Sitä apua saattaa meistä yllättäen tarvita kuka tahansa, ja silloin on usein kiire.

Menot