Mielipiteet

Mielipide: Piittaako maakuntahallitus kansalaisten mielipiteistä?

Paadenkolun alueelle on tuotu useita kuormia jättibalsamin pilaamia maa-aineksia. Kuva on otettu 17. heinäkuuta tänä vuonna. Kuva: Lukijan kuva
Paadenkolun alueelle on tuotu useita kuormia jättibalsamin pilaamia maa-aineksia. Kuva on otettu 17. heinäkuuta tänä vuonna. Kuva: Lukijan kuva

Meille tuli suurena yllätyksenä tieto Hämeen maakuntahallituksen tekemän Tuuloksen Paadenkolun alueen kaavamerkinnän muutoksen oikeudellisesta merkityksestä (maakuntakaava 2040).

Maakuntahallituksen päätöksen (8.4.2019) Paadenkolun alueen kaavamerkinnän tarkentavasta kuvauksesta koki moni ilosanomana ja se vei mielestä uhkaavan vaarallisten jätteiden kaatopaikan perustamisen keskelle Tuuloksen luonnon.

Hämeen Sanomat uutisoi 9.4.2019, että Hämeen maakuntahallitus päätti tiukentaa Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa merkintää muistutuksissa esitetyn huolen perusteella.

 

Uutisessa tuotiin esiin kaavamerkinnän kuvauksekseen tehdyt seuraavat muutokset. Alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan asutukset ja puhtaat vesistöt.

Kiertotalousalueen toiminnoilla ei saa heikentää alueen hyvää ympäristöä.

Linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä.

Ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytie olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

 

Mutta… Hämeen liiton Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antaman vastineen mukaan muutokset kaavamerkinnän kuvauksessa eivät olekaan juridisesti sitovia.

Maakuntakaavassa toimijoita sitoo juridisesti vain suunnittelumääräyksen teksti.

Hämeen liitto huomauttaa vastineessaan, että laki ei sisällä säädöstä siitä, missä laajuudessa kaavaehdotuksesta tehdyt mielipiteet tulee ottaa huomioon.

Kiistanalainen kaavamerkintä (EOk/EKO 578) sai noin 230 muistutusta.

Demokraattisen päätöksenteon valvojat ovat päättäneet huomioida kansalaisten mielipiteet siten, että he ovat kirjoittaneet toivomukset sellaiseen kohtaan, joka ei oikeudellisesti sido ketään.

Menot