Mielipiteet

Mielipide: Sariparkki – kyllä vai ei?

Sari Rautio ja Sari Myllykangas eli Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.) ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.) viime vuoden toukokuussa, taustalla Hämeenlinnan kauppatori. Kuva: Pekka Rautiainen
Sari Rautio ja Sari Myllykangas eli Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.) ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.) viime vuoden toukokuussa, taustalla Hämeenlinnan kauppatori. Kuva: Pekka Rautiainen

Kaupungin johtava ”Saripari” todisteli monin tavoin mielipidesivulla: ”P-tori on paras ratkaisu Hämeenlinnan keskustalle” (HäSa 11.2.). Epäilemättä he ovat kantansa naulinneet.

Kirjoituksessa vakuutetaan: ”Kuntalaiskyselyssä viikolla 8 kaikki yli 16-vuotiaat hämeenlinnalaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä…”

Jorma Saarinen käsitteli seuraavana päivänä (HäSa 12.2.) seikkaperäisesti ongelmaa, jonka P-torikyselyyn vastaamista aikova kohtaa: ”Vastauksia voi tulkita tarkoitushakuisesti”.

Kysymysten vastausvaihtoehdot on tosiaan laadittu sellaisiksi, että kaupungin päättäjät pääsevät tulkitsemaan niitä haluamallaan tavalla. Jopa kysymyksen 1. postinumeroa – asuinpaikkaa voi tulkita, kuten Jorma Saarinen osoittaa.

 

Vastausvaihtoehtoja pohdittuani joudun toteamaan, etten kykene välittämään Sareille ja muille päättäjille yhdenkään kysymyksen kohdalla omaa aitoa mielipidettäni:

Kysymys 2.) ”Keskustan pysäköintitarve pitäisi järjestää (valitse yksi): a.) laajentamalla Kaivoparkkia / b.) rakentamalla P-tori c.) rakentamalla pysäköintiratkaisuja keskustan reuna-alueille / d) taloyhtiön tulee ratkaista pysäköinti ensisijaisesti omalla tontilla ja hyödyntäen olemassa olevia parkkiratkaisuja / e) en osaa sanoa.” Tässähän pitäisi voida asettaa vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen, esim.: d.) 1 / c.) 2 / a.) 3.

Kysymys 3. ”Kannatatko P-torin rakentamista, jos puolet rahoituksesta on yksityiseltä ja puolet kaupungin omistamalta pysäköintiyhtiöltä. kyllä/ei/en osaa sanoa”. Jollekin saattaisi riittää neljäsosakin yksityistä rahoitusta, joku toinen voisi vaatia kolme neljäsosaa tai peräti 100 prosenttia.

Kysymyksiin ”4. Pitäisikö torin ympäristöä kehittää ja täydennysrakentaa? kyllä/ei/en osaa sanoa.” ja 5. ”Kannatatko kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä keskusta-alueella? kyllä/ei/en osaa sanoa.”

Vastausvaihtoehtoja pitäisi porrastaa kyselylomakkeissa yleisesti käytetyn Likert-asteikon mukaisesti: a.) paljon / b.) jonkin verran / c.) samantekevää / d.) vähän / e.) ei ollenkaan f.) en osaa sanoa.

 

Sitten se varsinainen kuuma peruna: mielipiteeni P-torin suhteen saisi selville hyvin yksinkertaisesti kysymällä: Pitäisikö keskustan pysäköintitarve järjestää rakentamalla P-tori? kyllä/ei/en osaa sanoa.

 

Menot