fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Sementille ja betonille haittavero – Puurakentaminen vähentää ilmastopäästöjä

Betonimiehiä töissä: lattiavalu on tyypillisimpiä suomalaisia rakennustöitä. Kuva: Esko Tuovinen
Betonimiehiä töissä: lattiavalu on tyypillisimpiä suomalaisia rakennustöitä. Kuva: Esko Tuovinen

Yli viisi prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy sementin valmistuksessa. Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin maailman henkilöautojen hiilidioksidipäästöt.

Ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi on aikojen kuluessa pääosin sitoutunut merissä syntyneeseen kalkkikiveen ja nykyinenkin ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi lopulta sitoutuu siihen. Tämä prosessi on nykyisen tilanteen kannalta aivan liian pitkä.

Sementin valmistuksessa yli puolet hiilidioksidista syntyy kalkkikiveen sitoutuneen hiilidioksidin vapautuessa kuumennuksen yhteydessä.

Loput sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöistä syntyy sementtiuunien lämmityksessä käytettyjen fossiilisten polttoaineiden polttamisessa.

Yhden sementtitonnin valmistaminen aiheuttaa 900 kilogramman hiilidioksidipäästön. Kovettuneessa betonissa sementtiä on noin 15 prosenttia ja loppu on soraa, muita täyteaineita, ilmaa ja vettä.

Yksi kuutiometri tavallista betonia aiheuttaa ilmakehään noin 410 kilon hiilidioksidipäästön.

Puusta hiilen osuus on noin puolet. Kuutiometri rakennuspuuta sisältää noin 300 kiloa hiiltä, mikä hiilidioksidina vastaa noin 1 100 kiloa.

Rakentamisessa käytettävä puu sitoo ilmakehän hiiltä pitkäksi aikaa rakenteisiin.

Betonia käytettäessä ilmakehän hiilidioksidimäärä vain lisääntyy huomattavasti. Jos kuutiometri betonia korvataan kuutiometrillä puuta, hyötyy ilmakehä yli 1 500 kiloa pienemmästä hiilidioksidikuormasta.

Pelkästään yhden kuutiometrin betonin korvaaminen samalla määrällä puuta on ilmaston kannalta yhtä hyödyllinen teko kuin jos suomalainen keskivertoautoilija olisi vuoden ajamatta pikkuautollaan.

Sementille ja betonirakentamiselle tulee ilmastosyistä asettaa haittavero. Vastaavasti puurakentamista tulee verotuksella suosia.

Menot