fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Tavoittelemme lapsiperheiden hyvää, mutta emme kutsu sitä köyhyysohjelmaksi

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt Hämeenlinnassa valtuustoaloitteen toimenpideohjelmasta, joka olisi koskenut lapsiperheiden köyhyyden helpottamista. Kuva: Soile Toivonen
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt Hämeenlinnassa valtuustoaloitteen toimenpideohjelmasta, joka olisi koskenut lapsiperheiden köyhyyden helpottamista. Kuva: Soile Toivonen

Filosofian tohtori Hannele Seitsonen kirjoitti keskiviikon lehdessä lapsiperheköyhyydestä ja kristillisdemokraattien asiasta tekemästä valtuustoaloitteesta (HäSa 18.3.).

Lapsiperheköyhyys on kompleksinen ja systeeminen kysymys, jonka syihin puuttuminen ja ratkaisujen edistäminen vaatii kokonaisvaltaisia toimenpiteitä.

Mikä on lapsiperheiden todennäköinen, mahdollinen ja toivottava tulevaisuus sekä miten sitä rakenteellisesti ja poliittisesti edistetään Hämeenlinnassa?

Tehty valtuustoaloite lapsiperheköyhyyden toimenpideohjelmasta on hyvä ja tavoitteiltaan ja perusteiltaan kannatettava. Jos resursseja valmisteluun ja tekemiseen olisi rajattomammin, meidän kannattaisi tehdä mahdollisimman monia erilaisia ohjelmia, selvityksiä ja skenaarioita.

Näissä olosuhteissa ja näillä resursseilla meidän on tehtävä valintoja siitä, mihin kaikkeen ohjaamme rajalliset voimavarat organisaatiossamme.

Osa-alueet nivotaan kokonaisuudeksi

Viranhaltijat ovat valmistelleet lapsiperheköyhyyteen liittyvää aloitetta ja todenneet oman asiantuntemuksensa perusteella, että erillistä ohjelmaa tarkoituksenmukaisempaa on nivoa erilaiset lapsiperheitä koskevat osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Hämeenlinnaan näyttää olevan tarve luoda rakenne, joka kokoaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin ja hyvinvointiin liittyvien kysymysten käsittelyn sekä poliittisella että operatiivisella tasolla yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tämä valmistelu on päätetty kaupungin johtoryhmässä tammikuussa 2020 ja työ on jo aloitettu kaikkien toimialajohtajien sekä strategia- ja kehittämisyksikön toimesta.

Kaupunginhallitus lisäsi lapsiperheköyhyyden toimenpideohjelma aloitetta koskevaan päätökseensä tehtäväksi listauksen jo olemassa olevista toimista eri toimialoilla, jotta muun muassa meillä kaikilla päättäjillä olisi tarvittavaa tietoa nykytilanteesta palvelujen ja toimintojen osalta.

Tavoittelemme samaa kuin Espoossa

Espoossa tehdyn köyhyysohjelman taustalla on tarve etsiä “yhteisiä, poikkihallinnollisia ratkaisuja, joilla ennaltaehkäistään ja kavennetaan espoolaisten terveys- ja hyvinvointieroja”. Tätä samaa tavoittelemme myös Hämeenlinnassa, vaikka emme kutsu sitä köyhyysohjelmaksi.

Viranhaltijat tekevät juuri nyt kaikilla toimialoilla hartiavoimin työtä kaikkien kaupunkilaisten hyvän arjen edistämiseksi poikkeuksellisissa oloissa. Akuutteja kysymyksiä ratkaistaan nyt yksi kerrallaan ja osa niistä liittyy mm. suoraan köyhyydestä aiheutuvaan hätään. Etätuetaan toisiamme nyt ja vahvistetaan keskinäistä luottamusta tänä epävarmuutta herättävänä aikana.

Menot