fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Terveisiä varhaiskasvatuksesta! 

Hämeenlinnalaisen Hirsimäen päiväkodin lapsia maaliskuussa vuonna 2014. Kuva: Markku Tanni
Hämeenlinnalaisen Hirsimäen päiväkodin lapsia maaliskuussa vuonna 2014. Kuva: Markku Tanni

Vietämme torstaina 18. maaliskuuta valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää, joka on ihan yhtä vauhdikas, tunteikas ja jännittävä päivä kuin mikä tahansa päivä päiväkodissa on.

Laadukas varhaiskasvatus on tavoite, johon jokaisen yhteiskunnalle hyvää tulevaisuutta toivovan tulisi sitoutua. Mitä laatu varhaiskasvatuksessa tarkoittaa?

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa lapsella on turvallinen toimintaympäristö, jossa häntä kuullaan, hänet kohdataan. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia arjen toimissaan ja hän oppii uusia asioita. Lapsi saa kokea kuulumista joukkoon ja voivansa vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ikätasoisesti.

Lapsen lähellä on kuunteleva aikuinen

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa mahdollistetaan lapselle erilaisia tapoja ilmaista itseään musisoiden, liikkuen, leikkien ja taiteillen. Lapsen lähellä on aikuinen, joka kuuntelee, kannustaa, lohduttaa ja auttaa. Hän tunnistaa jokaisen lapsen kasvatukselliset tarpeet ja osaa vastata niihin.

Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi on sensitiivinen läsnäolo ja toista ihmistä kunnioittava vuorovaikutus. Varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja avustajat ovat koulutettuja ja työ on hyvin johdettua.

Työ on yhtä monipuolista kuin elämä itse

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työ on yhtä monipuolista kuin elämä itse. Elämmehän lasten arkea heidän rinnallaan.

Varhaiskasvatuksen ammattilainen ottaa työpäivän aikana vastaan lasten tunteita laidasta laitaan, ilosta turhautumiseen, jännityksestä pettymykseen, innostumisesta onnellisuuteen. Hän ymmärtää, että lapsi saa harjoitella taitojaan, rakentaa maailmaansa leikkien, ihmetellen, oivaltaen ja tutkien. Oppiminen tapahtuu yhteisessä vuorovaikutuksessa. Ammattilainen näkee lapsen vahvuudet ja hyvyyden ja sanoo sen ääneen.

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat muun muassa varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma sekä niihin pohjautuvat jokaisen kunnan itselleen työstämät varhaiskasvatussuunnitelmat. Hämeenlinnallakin on omansa, olethan tutustunut siihen?

Toimintamme laatua arvioidaan

Työhömme kuuluu toimintamme arviointi ja kehittäminen. Oman arviointimme lisäksi ulkopuoliset toimijat arvioivat varhaiskasvatuksen laatua, esimerkiksi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on tutkinut varhaiskasvatuksen laatua päiväkotien arjessa valtakunnallisesti.

Pedagogista toimintaa arvioitaessa vahvuudeksi nousivat päiväkotien ilmapiiri, oppimisympäristön turvallisuus ja leikkipedagogiikan toteutuminen; leikkiä arvostetaan ja sille annetaan tilaa päivittäin.

Tänä vuonna teemana monilukutaito

Tämän vuoden valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teemana on monilukutaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

Viestit lasten elämässä ovat muun muassa kuvia, tekstiä, mainoksia, musiikkia, elokuvia, videoita ja pelejä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia. Monilukutaito auttaa lapsia kohtaamaan erilaiset viestit ja opettaa kriittistä ajattelua. Monilukutaitoa harjoitellaan varhaislapsuudesta aikuisuuteen asti.

Menot