Mielipiteet

Mielipide: Toriparkki on auringonlaskun hanke

Hämeenlinnan toriparkin sisäänajoa on kaavailtu Linnankadun päässä olevan väestönsuojan kohdalle. Kuva: MT markku tanni
Hämeenlinnan toriparkin sisäänajoa on kaavailtu Linnankadun päässä olevan väestönsuojan kohdalle. Kuva: MT markku tanni

Näin maallikkona olen ihmetellyt monia P-toriin liittyviä asioita. Kysyinkin eräältä tuntemaltani insinööriltä, jolla on kokemusta noin 40 vuoden ajalta maa- ja vesirakennustöistä, hänen mielipidettään ja näkemystään. Hän kiinnitti erityisesti huomiota pohjaveden pinnan alapuolelle suunniteltuihin rakennustöihin.

Hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 16.8.2019, käy ilmi, että pohjaveden tasoa on tarkkailtu torin alueella ja ympäristössä heinäkuusta 2018 alkaen. Tämä on varsin lyhyt seuranta ottaen huomioon suunnitellun rakentamishankkeen.

Alimman kerroksen lattiataso tulisi kolme metriä nykyisen pohjavedenpinnan tason alapuolelle. Kaivanto jouduttaisiin kaivamaan 4–4,5 m pohjavedenpinnan tason alapuolelle.

Tällä saattaisi olla vaikutuksia ympärillä oleviin vanhoihin rakennuksiin. Onko millään tavoin huomioitu kustannuksissa ja miten mahdolliset vauriot voidaan estää?

Vanajavesi ympäröi Hämeenlinnan keskustaa. Onko huomioitu poikkeukselliset veden korkeudet ja vaikutukset pohjaveden korkeuteen?

Hankesuunnitelmasta käy ilmi, että toriin rajoittuvat kadut Hallituskatu, Sibeliuksenkatu ja Raatihuoneenkatu joudutaan rakentamaan uudelleen.

Kun toriparkin rakentamisesta päätetään, tulisi päättäjillä olla todelliset kustannukset tiedossaan.

Esimerkiksi keskustan vanha väestönsuoja jouduttaisiin mahdollisesti purkamaan ja rakentamaan uusi väestönsuoja.

Kaiken kaikkiaan koko toriparkkihanke on auringonlaskun hanke. On otettava huomioon tulevat ilmastonsuojeluvaatimukset ja vaikutukset muun muassa yksityisautoiluun.

Hämeenlinnan toriparkki on mahdollisesti käytössä vasta vuosien kuluttua. Yksityisautoiluun kohdistuvat verot lisäävät joukkoliikenteen kysyntää ja omasta autosta luopumista. Hämeenlinnan kannattaisi panostaa toimivaan ja joustavaan joukkoliikenteeseen.

Menot