Mielipiteet

Mielipide: Toriparkki on irronnut asiayhteydestään – Nyt otetaan kantaa tulevaisuuteen

Hämeenlinnalaista vilkasta torielämää vuonna 1989. Kuva: Juhani Salo
Hämeenlinnalaista vilkasta torielämää vuonna 1989. Kuva: Juhani Salo

Olen huolestuneena seurannut toriparkkikeskustelun irtoamista asiayhteydestään. On tärkeää tiedostaa, että toriparkista ei voi päättää yksin, ilman että samalla päätetään suuresta joukosta muita asioita.

Yksinkertaistettuna toriparkin yhteydessä päätetään Hämeenlinnan historiallisen kaupunkikeskustan tulevaisuudesta kauas eteenpäin.

Torin ympäristö on tällä hetkellä lähes kuollut yritysten ja työpaikkojen siirryttyä ydinkeskustan ulkopuolelle. Asuntoja on tullut tilalle, mutta ne ovat usein päivisin tyhjiä ja illalla keskikaupunki ei tarjoa asukkailleen juurikaan virikkeitä.

Tarkoituksena saada nykyaikaisia tiloja

Tilanteen korjaamiseksi vireillä on ykkös- ja kakkoskorttelien osittainen uudistaminen. Tarkoituksena on saada ydinkeskustaan nykyaikaisia liike- ja toimistotiloja, jotka houkuttelisivat kauppoja, yrityksiä ja palveluja palaamaan alueelle.

Lisäksi taloihin on suunniteltu asuntoja. Näiden korttelien toteutumisen edellytys on toriparkki, joka voidaan toteuttaa yksityisen ja julkisen rahoituksen kautta tai pelkästään yksityisillä investoinneilla.

Keskustan pitää olla elävä

Miksi keskustan pitäisi olla elävä? Siksi, että Suomen vanhimman sisämaakaupungin historiallinen keskusta luo ainutlaatuisuudessaan kaupungille identiteettiä ja imagoa.

Hämeenlinnan keskustan identiteettiä muodostavat kirkko, kirkkopuisto, Raatihuone, vanha lääninhallitus ja tori sekä niitä ympäröivät muut rakennukset ja korttelit. Identiteetti on se, joka tekee kaupungista erityisen muiden kaupunkien joukossa. Siitä ollaan ylpeitä ja sen avulla kasvatamme juuremme.

Irti kuolleen keskustan imagosta

Imago näkyy ennen kaikkea ulospäin. Kuolleesta keskustasta kuuluisan kaupungin imago ei ole kovin vetävä eikä dynaaminen. Se kuvastaa taantumista ja oman historian hylkäämistä, kyvyttömyyttä ja haluttomuutta uudistua ja rakentaa tulevaisuutta.

Se ei ole kovin hyvä signaali uusille yrityksille, asukkaille tai matkailijoille, mikä viime kädessä merkitsee ansaitsematta jääviä verotuloja.

Tämä puolestaan heijastuu tavalla tai toisella meidän kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin mahdollisuuksiin tarjota palveluja.

Jos toriparkki ei toteudu, siirtyy Hämeenlinnan keskusta pysyvästi moottoritien päälle, mikä sekään ei varsinaisesti kirkasta kaupungin imagoa.

Toriparkkiratkaisulla on siis moninaiset ja kauaskantoiset vaikutukset, joita kaikkia emme pysty edes ennakoimaan.

Historiallinen hetki on käsillä

Elämme siis historiallista hetkeä. Historia ei ole staattinen olotila, vaan sitä kirjoitetaan koko ajan eteenpäin. Historia on kerroksellinen, kuten myös kaupunkirakenne, joka on ainaisessa muutostilassa, tahdoimme tai emme.

Kaupunkia on kehitetty tällä paikalla 1700-luvun lopulta alkaen. 1800-luvun kaupunkipalon jälkeen rakennettu puuempirekaupunki purettiin 1960-luvulla ja tilalle rakennettiin kivikaupunki.

Nyt on aika luopua osasta elinkaarensa päähän tulleesta rakennuskannasta, jotta kaupunki pääsee siirtymään seuraavaan kehitysvaiheeseen toriparkin avaamien mahdollisuuksien kera.

Keskusta seuraavalle sukupolvelle

Me olemme velvollisia periyttämään seuraavalle sukupolvelle elävän historiallisen kaupunkikeskustan, vaikka omat tarpeemme olisivatkin toisenlaiset.

Lähtekääpä nuoret joukolla liikkeelle ja osallistukaa toriparkkia koskevaan kansanäänestykseen, jotta osaksenne ei jäisi viimeisten valojen sammuttaminen.

Menot