Mielipiteet

Mielipide: Toriparkkia korvaavia vaihtoehtoja voisi olla useita

Hämeenlinnan keskustan kehittämistä koskeva kuntalaiskysely on avoinna 17.–23. helmikuuta. Kyselyyn voivat vastata kaikki 16 vuotta täyttäneet hämeenlinnalaiset. Kuva: Muu
Hämeenlinnan keskustan kehittämistä koskeva kuntalaiskysely on avoinna 17.–23. helmikuuta. Kyselyyn voivat vastata kaikki 16 vuotta täyttäneet hämeenlinnalaiset. Kuva: Muu

Parhaillaan kaupunkilaisille verkossa avoinna oleva, toriparkkia koskeva kysely osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi. Kysymykseen, miten Hämeenlinnan keskustan pysäköintitarve pitäisi järjestää, oli vastausvaihtoehdoista mahdollisuus valita vain yksi vaihtoehto.

Todellisuudessahan toriparkkia korvaavia vaihtoehtoja voisi ihan kyselylomakkeenkin mukaan olla useita ja niitä olisi mahdollisuus toteuttaa toisiaan täydentävinä.

Toriparkin rakentamista koskeva kysymys oli puolestaan nivottu yhteen rahoitusvaihtoehdon kanssa ja suora kysymys siitä kannatatko toriparkin rakentamista vai et, puuttui kokonaan.

Miten vastauksia tulkitaan?

Mielenkiintoista olisi myös tietää, miten tulkitaan, jos vastaaja kannattaa torin ympäristön kehittämistä ja täydennysrakentamista.

Onko kyselyn taustalla ajatus, että kehittäminen tarkoittaa automaattisesti toriparkin rakentamista, mikä ei varmastikaan ole kaikkien kaupunkilaisten mielipide.

Kehittämistä kannattaa varmasti suurin osa, mutta kehittäminen ei ole yhtä kuin toriparkki. Ehkäpä olisi ollut myös hyvä kysyä, miten kaupunkilaiset toivoisivat keskustaa kehitettävän. Avoin vastausvaihtoehto kyselystä puuttui kokonaan, mikä väkisinkin johtaa ajattelemaan, että sitä ei ole nähty tarpeelliseksi.

Maksuton pysäköinti pendelöijille

Koko kaupunkia ajatellen kehittäminen voisi olla esim. maksuttoman pysäköinnin turvaaminen pendelöijille sekä palvelujen säilyttäminen myös kantakaupungin ulkopuolella ja pitäjien elinvoimaisuuden turvaaminen.

Hämeenlinna ei sijaintinsa eikä vetovoimaisuutensa puolesta pysty kilpailemaan esim. pääkaupunkiseudun tai Tampereen kanssa, mutta Hämeenlinna voi halutessaan olla ns. ihmisen kokoinen kaupunki, joka panostaa palveluihin, asumiseen ja vaikkapa PK-yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Valtuutettujen kannat kiinnostavat

Kovin mieluusti näkisin julkisuudessa myös kaikkien valtuuston jäsenten selkeän mielipiteen toriparkin rakentamisesta. Tämä helpottaisi huomattavasti äänestämistä seuraavissa kunnallisvaaleissa.

Menot