Mielipiteet

Mielipide: Toriparkkikyselyn vastauksia voi tulkita tarkoitushakuisesti

Kuntalaiskysely P-torista ja keskustan kehittämisestä on avoinna 17.–23. helmikuuta Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kyselyyn on mahdollista vastata paperilomakkeella kaupungin palvelupisteissä.
Kuntalaiskysely P-torista ja keskustan kehittämisestä on avoinna 17.–23. helmikuuta Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kyselyyn on mahdollista vastata paperilomakkeella kaupungin palvelupisteissä.

Katsotaanpa tarkemmin, miten Hämeenlinnan ensi viikolla tehtävän (17.–23.2.) P-torikyselyn vastauksia voidaan tulkita.

Kysymys 2: Keskustan pysäköintitarve pitäisi järjestää (valitse yksi) a.) laajentamalla Kaivoparkkia b.) rakentamalla P-tori c.) rakentamalla pysäköintiratkaisuja keskustan reuna-alueille d.) taloyhtiön tulee ratkaista pysäköinti ensisijaisesti omalla tontilla ja hyödyntäen olemassa olevia parkkiratkaisuja e.) en osaa sanoa.

Vaihtoehdot ovat selkeitä, mutta vastaus e.) tarjoaa mahdollisuuden tulkita, että vastaajalle käy kaikki.

Vaihtoehto c.) antaa ymmärtää, että pysäköintilaitoksia tulisi varsinaisesti rakentaa, kun vaihtoehtona olisi myös kiekkopysäköinnin lisääminen.

Siis vain vaihtoehdot a.), b.) ja d.) ovat sellaisia vaihtoehtoja, joita ei voi tulkita tarkoitushakuisesti.

En osaa sanoa = myöntyvää ymmärtämättömyyttä?

Kysymys 3: Kannatatko P-torin rakentamista, jos puolet rahoituksesta on yksityiseltä ja puolet kaupungin omistamalta pysäköintiyhtiöltä? Vaihtoehdot: kyllä, ei tai en osaa sanoa.

Vastaus kyllä on tulkinnaltaan yksiselitteinen. Se sisältää kannatuksen, vaikka suunniteltuun rahoitusratkaisuun sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi kysymys jättää kokonaan varjoon tosiasian, että kaupunki takaisi tarvittavat lainat myös yksityisen pääoman osalta.

Tässäkin ”en osaa sanoa” voidaan tulkita myöntyväksi ymmärtämättömyydeksi. Ainoastaan vaihtoehto ei on selkeä kannanotto P-toria vastaan.

Kysymys 4: Pitäisikö torin ympäristöä kehittää ja täydennysrakentaa? Vaihtoehdot: kyllä, ei, en osaa sanoa

Varsinainen sudenkuoppa on tässä. Kehittämisen ja täydennysrakentamisen kannattaminen tulkitaan ilman muuta siten, että P-tori pitää rakentaa.

Tämä sinänsä on virheellinen johtopäätös, koska kautta aikojen kiinteistöt ovat itse rakentaneet ja kustantaneet tarvitsemansa pysäköintipaikat.

Kehittämisen vastustaminen tuntuu sinänsä pahalta, mutta tässä kehittämisen kannattaminen saattaa olla todella kohtalokasta. Ainoa vaihtoehto, jota vaikuttaa olevan vähiten tulkittavissa on: en osaa sanoa.

Kysymys 5. Kannatatko kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä keskusta-alueella? Vaihtoehdot: kyllä, ei, en osaa sanoa

Kukapa ei kannattaisi kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantamista, mutta toisaalta eihän nykyinen tilannekaan estä millään tavalla pyöräily- tai kävelymahdollisuuksien kehittämistä keskustassa. Vastaus kyllä tai en osaa sanoa näyttää vihreää valoa P-torille. Vain ei-vastaus on selkeä kielteinen kanta P-torille.

Mikä on iän ja asuinpaikan merkitys?

Kyselyssä on myös mielenkiintoista, miten tullaan mahdollisesti haluttua lopputulosta hakemaan tekemällä johtopäätöksiä vastaajan iästä tai asuinpaikasta.

Nuoruuden painoarvoa voidaan tarvittaessa korostaa, siitä on jo merkkejä, kun osallistumisen alaikärajaksi asetettiin 16 vuotta.

Asuminen keskustassa voi olla valinnan mukaan joko vastausten painoarvoa lisäävä tai laskeva tekijä. Kumpi palvelee tavoitetta, se valitaan. Kyselyn vastauksien tulkinnat ovat siis todella tulkinnanvaraisia.

Ollaanpas kaikki tarkkana, kun vastaamme toivon mukaan runsaslukuisesti edessä olevaan tärkeään kyselyyn. Varmistakaamme itse kukin, että vastauksiamme ei tulkita tarkoitushakuisesti!

 

Lue myös: Toriparkista tulossa kuntalaiskysely (17.1.2020)

Menot