Mielipiteet

Mielipide: Tuki oppimiseen luo tasa-arvoa – Jokainen lapsi ja nuori on arvokas

Tässä opiskellaan perinteisin menetelmin viime vuoden keväällä hämeenlinnalaisessa Kirkonkulman koulussa. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen
Tässä opiskellaan perinteisin menetelmin viime vuoden keväällä hämeenlinnalaisessa Kirkonkulman koulussa. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen

Matti Varismäki ja Timo Hillman kirjoittivat OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen edustajina erityisopetuksen tilanteesta Kanta-Hämeessä (HäSa 3.6.).

Kriisitilanteissa heikoimmat kärsivät aina eniten, mutta nyt monet muutkin tarvitsevat tukea. Poikkeusolot ovat tuoneet esiin tuen saatavuuden ja riittämättömyyden.

Olin jalkauttamassa Hämeenlinnaan kolmiportaista tukea – yleistä, tehostettua ja erityistä – mikä on ajatuksena erinomainen. Lähtökohta on, että oppilas saa tarvitsemansa tuen heti tuen tarpeen ilmettyä oikea-aikaisesti ja tarvitsemassaan määrin.

Varhain annettu tuki on tehokkainta

Mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea kyetään tarjoamaan, sitä helpommin oppilas pysyy muun ikäluokkansa opiskelutahdissa. Kysymys ei siis ole säästötoimesta vaan koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamisesta. Tukea tulee antaa jo varhaiskasvatuksessa.

Lapsella ja oppilaalla on oikeus saada tarvitsemansa tuki ja ihanteellisinta on, jos tuki onnistuu isommassa opetusryhmässä yhdessä muun ikäluokan kanssa. Tämä vaatii kuitenkin lisäresursseja sekä opetuksen vahvaa eriyttämistä.

Vaikka suomalaiset opettajat ovatkin maailman huippuluokkaa, eivät hekään pysty kaikkeen. Esimerkiksi koulussa inkluusion ja integraation onnistumista tukee pienempi ryhmäkoko, useampi aikuinen luokassa sekä monipuoliset opetusmateriaalit.

Pienluokkia tulee olla niitä tarvitseville

Kaikki oppilaat eivät hyödy integraatiosta tai inkluusiosta. Hämeenlinnassa tulee olla myös pienluokkia oppilaille, jotka tarvitsevat pienen opiskeluryhmän, vähemmän sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, runsasta yksilöllistä tukea ja erityisopettajan osaamista.

”Mitä enemmän lapsi tai nuori tukea tarvitsee, sitä pienempi ryhmän on oltava”, kirjoittavat Varismäki ja Hillman. Olen samaa mieltä. Pienluokkien lukumäärää tulee siis pikemmin kasvattaa kuin vähentää.

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas

Oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki, jota toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, maksaa hieman enemmän. Mutta onnistuessaan se vähentää huomattavasti myöhempiä kustannuksia. Jokainen lapsi ja nuori on arvokas ja ansaitsee kaiken tarvitsemansa kehityksen ja kasvun tuen. Luottamustehtävissä olen valmis yhteistyössä jatkamaan toimia lasten ja nuorten parhaaksi.