fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Vauvakadon juurisyy on lapsimyönteisyyden puuttuminen – Neuvoloiden karsiminen kertoo juuri siitä

Lähineuvola koetaan tärkeäksi kunnan tarjoamaksi palveluksi.

Useiden neuvoloiden tulevaisuus on uhattuna Hausjärvellä ja Lopella.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus selvittää neuvoloiden toimipisteiden karsimista ja keskittämistä kuntakeskuksiin, jolloin mm. Ryttylän neuvolan toiminta lakkaisi. Ryttylän kyläyhdistys pyytää päättäjiä huolella punnitsemaan, millaisia vaikutuksia tällä olisi lapsiperheisiin, alueen veto- ja elinvoimaan sekä yleiseen lapsimyönteisyyteen.

Ryttylään rakentuu parasta aikaa uusi, hieno koulu. Jotta kouluun riittää tulijoita myös tulevaisuudessa, tulee ympäröivän seudun pystyä houkuttelemaan asujikseen kylään sitoutuneita lapsiperheitä ja lapsiperheeksi aikovia.

Muuttopäätös voi jäädä tekemättä

Neuvolapalvelut ovat yksi tärkeimmistä lapsiperheiden palveluista, sillä neuvolakäyntejä on elämän alkua ympäröivinä vuosina todella paljon.

Suinkaan kaikilla ei elämä ole valmis juuri sillä hetkellä, kun oma ihana vauva saapuu elämään – ei ole kahta autoa tallissa ja loputtomasti aikaa juosta palveluiden perässä julkisilla kulkuneuvoilla.

Muuttopäätös Ryttylään saattaa jäädä tekemättä, jos arjen järjestäminen täällä tuntuu liian vaivalloiselta. Myös moni nykyinen ryttyläläinen perhe on valinnut asuinpaikkansa olemassa olleiden palveluiden perusteella. Palveluiden karsiutuminen vaikuttaa eniten juuri meidän nykyisten ryttyläläisten arjen sujuvuuteen sekä tyytyväisyyteen ja luottamukseen omaan asuinkuntaamme.

Sanotaan, että yksi juurisyy Suomen vauvakatoon on lapsimyönteisyyden puuttuminen ja mielikuvat, että pikkulapsiaika olisi liian hankalaa ja vaativaa. Päätökset karsia neuvoloita kuuluvat tähän sarjaan ja ruokkivat negatiivista kehää.

Palveluiden karsiminen ja keskittäminen ei edusta rohkeaa, uutta ajattelua. Jos kuntayhtymä toimii arvojensa ja strategisten tavoitteidensa eli ihmislähtöisyyden, luottamuksen, rohkeuden ja hyvän palveluiden saatavuuden mukaisesti, yhtymähallitus voi tulla vain johtopäätökseen säilyttää neuvolat myös pienemmissä taajamissa.

Menot