Mielipiteet

Mielipide: Voita ja kermaa, jos vanhus niitä haluaa

Kuva: Muu

Mikä mättää ikäihmisten palveluissa? Miksi otsikoihin nousevat karmaisevat tarinat, jotka onneksi eivät kerro koko totuutta, silti yksikin on liikaa. Vuoteen 2030 mennessä yli 75 -vuotiaiden hämeenlinnalaisten määrä kaksinkertaistuu.

Hämeenlinnassa työtä on tehty jo pitkään, jotta tulevaisuuden ikäihmistenkin palvelut olisi turvattu. On tunnustettu että vanhat palvelut eivät enää riitä ja palvelutarve erilaistuu ja moninaistuu nopeasti.

Ikäihmisten joukko ei ole yhtenäinen. Heillä on erilaisia tarpeita, toiveita ja odotuksia elämälleen. Palveluja suunniteltaessa hoivaan on löydettävä yksilöllisyyden huomioon ottavia ratkaisuja.

 

Yhteistyön merkitystä eri toimijoiden välillä ei voi liikaa korostaa kehitettäessä kaikenikäisten yhteiskuntaa ja hyvää, turvallista vanhuutta. Ensiarvoisen tärkeää on vihdoin siirtyä kohti hyvinvointia edistävää toimintaa.

Minkälaisessa ympäristössä haluan vanheta?

Ikäihmisten palveluissa ei voi yhtä asiaa nostaa esille yli muiden vaan sitä on kehitettävä kokonaisuutena. Hyvissä ajoin olisi selvitettävä ihmisen omat toiveet, tehtävä palvelusuunnitelma ja tutustuttava erilaisiin vaihtoehtoihin.

Koti on ihmisen paras paikka, kun siellä pystytään asumaan turvallisesti. Toimintakyvyn tai muistin heiketessä on usein kuitenkin turvallisempaa siirtää koti hoivapalveluihin tai asumispalveluihin. On tärkeää, että meillä on olemassa erilaisia vaihtoehtoja.

Esteettömiä ja virikkeellisiä asumisympäristöjä tarvitaan. Uusina vaihtoehtoja ovat erilaiset yhteisölliset asumismuodot, perhehoito sekä palvelutalojen uudistaminen Tanskan mallin mukaan avarammiksi ja kodinomaisemmiksi.

 

On välttämätöntä yhdistää kolmannen, julkisen ja yksityisen sektorin mahdollisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi. Kumppanuudella saavutetaan parempia tuloksia kuin sillä, että jokainen toimisi omalla kapealla sektorillaan.

Hämeenlinnassa toimii lukuisa joukko järjestöjä, jotka tekevät paljon aktiivista työtä täydentäen palveluita. Voimaa vanhuuteen – toimintamalli on hyvä esimerkki. Toimintakyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen on otettava keskiöön jo ennen eläköitymistä.

 

Voita ja kermaa? Hyvä laatu ikäihmisten palveluissa vaihtelee. Laatu on ihmiselle itselleen tai hänen omaiselleen joskus eri asia kuin palvelun tuottajalle tai työntekijälle.

Asiakkaan näkökulma tulee nostaa ykköseksi. Meillä Hämeenlinnassa on erinomaisia kokemuksia siitä, että asiakastyytyväisyys nostetaan kriittiseksi mittariksi. Tähän valinnanvapaus, ja henkilökohtainen budjetti tuo lisätyökaluja palvelusetelin lisäksi.

Yksilölliset mieltymykset ja elämänaikaiset tavat on myös syytä pitää kunniassa. Oma mummoni halusi aina kahvinsa kuohukermalla ja sen hän myös sai, elämän loppuun asti. Organisaatioista lähtevän tekemisen sijaan on valittava ihmislähtöisyys.

 

Omaisten vastuu kasvaa. Omien vanhempien hoitovapaa on yksi erinomainen mahdollisuus. Työurien pidetessä erilaiset ratkaisut yhdistää työtä ja perhe-elämää koko elämänkaaren aikana ovat erittäin tärkeitä.. Tähän tarvitaan myös lainsäätäjän viisautta.

Meidän on siirryttävä hyvinvointia ylläpitävään rakenteeseen nykyisestä pahoinvointia korjaavasta painopisteestä.

Se tarkoittaa nopeaa puuttumista ja ”koko kylä kasvattaa ja hoivaa” -toimintatapaa. Ihmiset pitää ottaa mukaan valitsemaan, tekemään ja suunnittelemaan omaa arkeaan myös koko maakunnan tasolla.

Hämeessä eletään pitkään. Lisätään vielä elämisen laatua vahvan osaamisen ja yhteistyön kautta esimerkiksi Ilveskodin, järjestöjen ja Hamin kanssa, ja rakennetaan meille Suomen paras geriatrinen osaaminen.

Rakennetaan vahva ikääntymisstrategia, jossa vahvistetaan hankintaosaamista niin, että huonosta ei makseta, ja hyvä työ tuottaa hyvinvointia ja hyötyä kaikille. Niin että hyvä arki asuu elämän loppuun asti hämäläisissä kodeissa.

 

Sari Rautio

sari.rautio@hameenlinna.fi

Kirjoittaja on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Hämeen maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja.