Mielipiteet

Mielipide: Yhteistyötä voi tehdä kuntarajojen ylikin

Raja railona aukeaa, vai raukeaako? Hämeenlinnan ja Janakkalan virttyneet rajakyltit vuodelta 2005. Kuva: Terho Aalto
Raja railona aukeaa, vai raukeaako? Hämeenlinnan ja Janakkalan virttyneet rajakyltit vuodelta 2005. Kuva: Terho Aalto

Hämeenlinnan seutukunnan kunnanhallitukset ja johtavat viranhaltijat kävivät 17.1.2020 yksityiskohtaisesti läpi vuonna 2014 yhteisesti hyväksyttyjä yhteistyömalleja.

Itse paikalla olleena jo vuonna 2014 ja nyt, on helppo todeta, että paljon teemme yhteisesti ja joissain asioissa voimme vielä tiivistää yhteistyötä.

Se kaikki, mitä olemme yhdessä saaneet aikaiseksi, sitä eivät kuntarajat ole estäneet.

Veronkorotuspaineet eivät katoaisi

Mikä siis muuttuisi? Mitkään tosiseikat eivät osoita, että suurella kaupunkiseudulla ei olisi paineita veronkorotuksille, jos ja kun palveluverkkoa kehitetään tasapuolisesti.

Myöskään seuduilla, joilla kuntaliitoksia on jo tehty, ei ole merkittäviä kustannushyötyjä saavutettu julkisten kulujen osalta.

Digitalisaation lisääntyvä käyttö ja kehittäminen ovat tulleet osaksi kuntapalveluja, eivätkä sen esteenä ole olleet kuntarajat, eivätkä tuskin tule olemaankaan.

Mitä lisäarvoa rajojen poisto toisi palveluihin?

Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on myös palveluja, jotka toimivat niin päättäjien kuin palvelujen käyttäjienkin mielestä hyvin. Kysymys onkin, mitä lisäarvoa kuntarajojen poisto niille antaisi?

Pitäisikö palveluiden saatavuudesta ja laadusta kysyä kattavasti niiltä kuntalaisilta, joilla on jo kokemusta Hämeenlinnan seudulla viimeksi tehdystä mittavasta kuntaliitoksesta?

Vanajanlaakso kuulostaa komealta

Lähes 100 000 asukkaan Vanajanlaakson kaupunki kuulostaa komealta.

Olemalla yhdessä saman vaakunan alla, lisäisikö se tasapuolisesti seudun vetovoimaa. Olisivatko palvelut edelleen yhtä hyvin saavutettavissa ja olisiko kuntarajojen poisto avainsana palveluiden laadun parantamiseksi? On siis paljon avoimia kysymyksiä, mistä syntyy sitä kaivattua seudun vetovoimaa ja pitovoimaa.

Seutuyhteistyötä tehdään tarpeesta

Kuntayhteistyötä on ehdottomasti edelleen tehtävä silloin kun sille tarvetta on. Sitä pitää rakentaa ja vaalia avoimesti ja luottamuksella.

Silloin kun siihen yhdistetään kuntaliitoskeskustelu, silloin sivuraiteille joutuu usein tarpeen ja palvelun välinen suhde.

Jos pelkkä yhteenliittyminen takaisi edullisemmat ja paremmat palvelut, olisi tässä maassa helppoa tehdä poliittisia päätöksiä.

Lue lisää Vanajanlaakson kaupunkia koskeneesta ehdotuksesta (HäSa 27.1.).

Hämeen Sanomat kertoo myös ehdotuksen tehneen ryhmän taustoista (HäSa 28.1.).

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic