Mielipiteet

Mielipidevieras: Parisuhde on turvallisen kasvun paikka

Kuva: ei o

Jokainen ihminen on ainutlaatuisuudessaan ihme. Elämän matkan varrella läheiset ja olosuhteet jättävät meihin jälkiä.

Kasvaessaan jokainen kohtaa uusia kysymyksiä ja tilanteita, joihin vastaaminen tuo esiin uusia puolia sekä joskus muuttaa ajatuksiamme ja tapaamme kokea.

Parisuhde on kahden ihmisen välinen ihme, jossa keskenään erilaiset uskaltavat toistensa lähelle. Pitkässä parisuhteessa tulee väistämättä myös etäisyyden hetkiä. Lähelle pitää päästä aina uudestaan.

Parhaimmillaan parisuhde on riittävän turvallinen paikka ihmisen kasvulle. Suhteen varassa voi nähdä ja kokea sellaista, mikä ei muuten olisi tullut mahdolliseksi. Aiemmat itsestäänselvyydet tulevat kyseenalaistetuksi, omat kyvyt haastetuiksi.

Turvallisessa parisuhteessa on tilaa ajatella monella tavalla, kokea kaikenlaisia tunteita ja muuttua. Voi opetella uusia tapoja suhtautua, ilmaista itseään ja olla suhteessa. Virheitä saa tehdä ja niistä saa oppia.

Yksi tapa vahvistaa parisuhteen turvallisuutta on uskaltaa yhdessä uudelle alueelle, esimerkiksi taideterapiaan.

Taideterapeuttisessa työskentelyssä ohjaaja antaa parille uuden, ehkä yllättävänkin tehtävän.

Tehtävässä ei määritellä sitä, miltä lopputuloksen pitäisi näyttää. Se on muodoltaan pikemminkin kuin kutsu matkalle tietyin rajoituksin, kuten vain tiettyjä välineitä tai vain heikompaa kättä käyttäen.

Uutuuden edessä pariskunta on tasavertaisessa asemassa, kun kummallakaan ei ole valmista suunnitelmaa kyseiseen tilanteeseen. Rajoitusten tarkoitus on auttaa paria luottamaan luovuuteensa ja löytämään uusia ”reittejä” eteenpäin.

Ei ole oikeita eikä vääriä ratkaisuja tai lopputuloksia, on vain tämä hetki kiinnostavalla tutkimusmatkalla.

Tärkeä osa yhteistä työskentelyä on katsoa taaksepäin: Mitä minulle, sinulle ja meille tapahtui matkalla? Mikä tuntui vaikealta?

Millaisia päätöksiä teimme? Miten selvisimme? Millaisia jälkiä matkasta paperille jäi? Miltä niiden katseleminen nyt tuntuu? Mitä valmis kuva kertoo minulle nyt?

Taideterapeuttinen työskentely luo parille turvallisen tilan, johon voi astua kuin elämään: rohkeasti avoimin silmin, uuden kokeilemiseen suostuen ja yhdessä tutkien, mitä löytyi. Taide mahdollistaa vuorovaikutuksen monet tasot ja vaikeastikin sanoitettavien merkitysten jakamisen.

Avoin suhtautuminen itseen ja toiseen mahdollistaa läpi elämän kestävän toisiinsa tutustumisen.

Kun suhde ei perustu muuttumattomuuteen, vaan kunnioittavaan kiinnostukseen, läheisyys voi syvetä vuodesta toiseen. Hämeenlinnan perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa tänä keväänä ryhmän, jossa on mahdollisuus tutkia ja syventää parisuhdettaan taideterapian keinoin.

 

Kirjoittaja on perheneuvoja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Päivän lehti

26.2.2020