fbpx
Mielipiteet

MTK, riistanhoitoyhdistys ja metsästäjäliitto ottavat kantaa: Evon vaihtoehdoista tarvitaan puolueeton selvitys

Evolla Kotisten aarnialueella virtaava puro ja sen yli kaatuneita puita vuosi sitten marraskuussa. Kuva: Soile Toivonen / HäSa
Evolla Kotisten aarnialueella virtaava puro ja sen yli kaatuneita puita vuosi sitten marraskuussa. Kuva: Soile Toivonen / HäSa

Ympäristöministeriö on todennut, että yhtään kansallispuistoa ei Suomeen perusteta ilman paikallisten vahvaa tukea. Evon paikallisia ovat hämeenlinnalaiset, padasjokelaiset ja asikkalalaiset. Paikallisia ovat asukkaat, yrittäjät, maanomistajat, luontoharrastajat, metsästäjät ja demokraattisesti valitut päättäjät.

Evon tiedekansallispuistoa esitettäessä ja valmisteltaessa ei ole kuultu eikä osallistettu paikallisia. On toki järjestetty teams-palavereita ja yksittäisiä keskustelutilaisuuksia. Kansallispuiston valmistelussa on ollut kiire ja on ollut korona.

Lausuntoja ja kannanottoja kansallispuistotyöryhmän jäseniltä pyydettiin, vaikka valmistelu oli kesken. Toimijoiden oli siksi pakko ottaa kantaa alkuperäiseen ja ympäristöministeriölle jätettyyn kansallispuistoesitykseen. Tätä moitittiin, koska ”vasta alueellinen työryhmä tekee esityksen aluerajauksista ja edellytyksistä”. Sitähän ei ollut olemassa. Onko tämä hyvää hallintoa? Ei ole.

Faktat tulee esittää oikein

Evoa koskevassa uutisoinnissa faktat tulee esittää oikein. Esimerkiksi Pertti Salolaisen haastattelussa (HäSa 6.11.) väitetään, että Evolla olisi valtion ja Hämeenlinnan kaupungin maita yhteensä 20 000 hehtaaria ja kansallispuistoksi esitettäisiin neljännestä alueesta. Tämä ei pidä paikkaansa. Alueen koko on opetusmetsä mukaan lukien noin 8 500 hehtaaria.

On harhaanjohtavaa esittää, että kaikkia nykyisiä toimintoja voitaisiin ongelmitta jatkaa vain opetusmetsän alueella. Toistuvasti annetaan ymmärtää, että Evon metsät ovat tällä hetkellä akuutin uhan alla.

Evon valtion metsistä noin puolet on kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolella. Kansallispuistoesitykseen sisältyvät myös Kotisten aarnialueen, Haarajärven ja Sudenpesänkankaan suojelualueet.

Tarvitaan puolueeton selvitys

Ainoa oikea tapa lähestyä ja lähteä valmistelemaan Evon jatkoa on laatia täysin puolueeton selvitys vertaamalla mahdollisen kansallispuiston edut ja haitat suhteessa Evon retkeilyalueen kehittämismahdollisuuksiin. Lähdettiinkö Evossa liikkeelle näin? Ei lähdetty.

Perustettiin työryhmä, jonka vetäjäksi valittiin kansallispuistoa esittänyt taho. Työryhmään saatiin mukaan vasta vaatimusten jälkeen maanomistajien edustus sitten, kun ensimmäinen kokous oli jo pidetty.

Asikkala ja Padasjoki ovat vastaan

Asikkalan ja Padasjoen kunnat ovat esittäneet kielteiset kantansa Evon tiedekansallispuistoa kohtaan. Myös Hämeenlinna jätti omaan kantaansa kriittisiä varaumia ja esitti listan jatkotarkastelua vaativista asioista.

Ennen lopullista kannan muodostustaan Hämeenlinnan kaupunki edellytti retkeilyalueen kehittämisselvityksen tekemistä ja siihen maa- ja metsätalousministeriö on tiettävästi työryhmän asettamassa.

On valmisteltava huolellisesti esitykset Evon alueen kehittämisen vaihtoehdoista. Niiden kiihkoton ja avoin vertailu auttaa valitsemaan paikallisesti hyväksytyimmän toteutusratkaisun.

Menot