Mielipiteet

Neljän kokoomusvaikuttajan mielipide: Kauppatorin pysäköintiratkaisu on virhe

Hämeenlinnan kauppatorilla oli harmaana perjantaiaamuna rauhallista – ja loskaista. Joku torilla oli kuitenkin kulkenut. Kuva: Rauno Lahti
Hämeenlinnan kauppatorilla oli harmaana perjantaiaamuna rauhallista – ja loskaista. Joku torilla oli kuitenkin kulkenut. Kuva: Rauno Lahti

Pidämme Hämeenlinnan kauppatorille suunniteltua pysäköintiratkaisua virheenä. Pidämme selvänä, ettei tehty kustannusarvio pidä, vaan se tulee ylittymään, kuten usein kunnallisissa hankkeissa. Tulevista pysäköintitarpeista selvitään olemassa olevia pysäköintimahdollisuuksia hyödyntäen.

Muun muassa aluehallintoviraston ja eräiden muiden virastojen siirtyminen ydinkeskustasta pois vapauttaa todennäköisesti työpysäköintipaikkoja muuhun käyttöön. Lisäksi keskustavision suunnittelu on kesken ja se tulee ottaa asiassa huomioon.

Pysäköintitalot ovat vajaakäytöllä

Keinusaaren ja Kaivoparkin pysäköintitalot ovat vajaakäytöllä. Valtion virastojen siirtyminen Keinusaareen saattaa lisätä Keinusaaren pysäköintitalon käyttöä. Siitä huolimatta käytettävissä on riittävästi pysäköintikapasiteettia pitkälle tulevaisuuteen.

Kysymys on oikeastaan siitä, miten ihmiset saadaan hyväksymään se, ettei autolla tarvitse päästä joka kaupan ovelle. Ymmärrämme keskustan yrittäjien huolen, mutta asiakkaiden liikkuminen on hoidettavissa halvemmallakin keinolla kuin kalliilla torinaluspysäköinnillä.

Suunnittelukulut kirjataan kaupungin tuloslaskelmassa menoiksi. Kun kaupunki sijoittaa pääomaa yhtiöön, joutuu kaupunki ottamaan lainaa, minkä korot ovat tuloslaskelmakuluja, kuten myös myöhempien lisäpääomasijoitusten korot.

Huomioon tulee näiden ohella ottaa laskennalliset kustannukset ja menetykset, vaikka ne eivät olisi varsinaisia tuloslaskelmakuluja. Näitä ovat mm. arvonalentumiset ja investoinnin uusimistarve (kuluminen). Investoinnin tulee yleensä myös tuottaa, eli sille pitää laskea tuottovaatimus.

Huomioon on otettava myös rahoitusvaikutukset. Kaupungin velkaantumista ei pidä lisätä tämän hankkeen kustannuksella, vaikka kyse on investoinnista. Velkaantuminen syö kaupungin mahdollisuuksia peruspalvelujen ja muiden elinkeinohankkeiden toteuttamisessa.

Peruspalvelut ovat välttämättömiä

Pysäköintiratkaisun päätöksenteossa on varauduttava myös peruspalvelujen (sosiaali-, terveys- ja opetuspalvelut) ja niihin liittyvien investointien välttämättömyyteen.

Pahimmillaan muita tarpeellisia investointeja ei voida toteuttaa tai niitä on lykättävä, mikä itsessään voi lisätä kustannuksia.

Arvioidun yli 30 miljoonan euron investoinnin vuotuinen korkokulu ja poisto on vähintään miljoona euroa vuodessa (40 vuoden käyttöiällä).

Yksityisille voidaan yrittää ”myydä” pysäköintiruutuja ja vähentää kaupungin osuutta investointikuluista. Ostajan pitää jatkovuokrata pysäköintiruutunsa asukkaille ym. käyttäjille käypään vuokraan.

Käypä vuokrataso määrittää korkeimman mahdollisen yksityisen sijoituksen arvon, eikä se ole Hämeenlinnassa kuin enintään 1 000 – 1 200 euroa/vuosi/ruutu. Mediaanihinta on tätä alempi.

Peruskorjaus jää omistajien maksettavaksi

Kustannus kattaa käyttökulut, mutta peruskorjauskulut jäävät omistajien vastuulla. Hanke jää näissä oloissa siten kaupungin kustannettavaksi lähes kokonaan.

Kymmenien miljoonien investoinnin tuottokoron ja poiston määrällä voitaisiin kustantaa keskustassa ajavat palvelubussit. Bussit voivat olla sähkökäyttöisiä ja niitä pystytään lataamaan Kaivoparkissa. Myös muut ei-fossiiliset polttoaineet voisivat tulla kysymykseen.

Bussit olisivat matkailua ajatellen uutta ja poikkeavaa. Bussilla voisi liikkua keskustassa, jäädä pois haluamassaan paikassa ja nousta bussiin silloin, kun siltä tuntuu.

Bussien reitit voidaan suunnitella niin, että keskustan kauppaliikkeet ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Ne palvelisivat kaupunkilaisia toden teolla.

Belgian Oostenden kokemukset

Belgiassa Oostenden kaupungissa (68 000 asukasta) vuosia palvellut parkkitalo suljettiin sen aiheuttamien kustannusten ja ongelmien vuoksi. Kaupunki on panostanut palvelubusseihin, jotka ajavat kaupungin keskustassa.

Keskusta on rauhoitettu kokonaan ajoneuvoliikenteeltä lukuun ottamatta asukkaiden ajoneuvoja ja huolto- ja tavaraliikennettä. Samanlaisia ratkaisuja löytyy myös muualta.

Suunniteltu pysäköintiratkaisu torin alle on vanhakantainen. Siinä ei oteta huomioon tulevaa autoliikenteen eikä autojen kehitystä. Sen vuoksi jo hankkeen suunnittelu ja suunnitteluun liittyvä rahankäyttö on tarpeetonta.

Käytettävissä olevat rahat on parempi panostaa uusien ideoiden etsimiseen ja toteuttamiseen.

Menot