fbpx
Mielipiteet

Nuorisovaltuuston mielipide: Suora aloiteoikeus edistäisi nuorten näkemystä Hämeenlinnassa

Vuonna 2014 silloinen Hämeenlinnan nuorisovaltuusto tanssi letkajenkkaa flash mob -yllätyksenä raatihuoneen edustalla. Kuva: Markku Tanni
Vuonna 2014 silloinen Hämeenlinnan nuorisovaltuusto tanssi letkajenkkaa flash mob -yllätyksenä raatihuoneen edustalla. Kuva: Markku Tanni / HäSa, arkisto

Nuorisovaltuusto on lakisääteinen ja poliittisesti sitoutumaton vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa. Hämeenlinnassa. Nuorisovaltuustoon voivat liittyä kaikki valintavuonna 12–18 vuotta täyttävät nuoret, joiden kotikuntana on Hämeenlinna. Hämeenlinnan nuorisovaltuusto voi valita kaksi edustajaa kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella.

Suoran aloiteoikeuden lisääminen nuorisovaltuustolle lisäisi nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, sillä se olisi selkeä ja konkreettinen vaikuttamisväylä. Sen avulla nuorisovaltuusto saisi entistä paremmin edistettyä nuorten näkemystä heihin vaikuttavissa asioissa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan suora aloiteoikeus oli myönnetty 68 prosentille kyselyyn vastanneista 185 nuorisovaltuustosta. Huomattava osa Suomen kunnista on siis jo myöntänyt aloiteoikeuden oman kuntansa nuorisovaltuustolle.

Hämeenlinnalle on puolestaan myönnetty syksyllä 2020 Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti, minkä vuoksi olisi tärkeää, että Hämeenlinna jatkaisi nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamista jatkossakin.

Laki ja hallintosääntö tukevat

Aloiteoikeus toisi kaupungin nuorten ääntä ja ideoita enemmän kuuluviin, minkä vuoksi olisi tärkeää, että Hämeenlinnassakin nuorisovaltuustolle sallittaisiin tämä oikeus nuorisovaltuuston toiminnan tukemiseksi ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi.

Aloiteoikeuden tähdellisyyttä tukevat myös kuntalaissa oleva nuorisovaltuustoa käsittelevä pykälä 26§ sekä Hämeenlinnan 1.1.2021 voimaan tulleen hallintosäännön pykälä 12§.

Kuntalain mukaan “nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan — asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.”

Hämeenlinnan hallintosäännössä puolestaan suoraan mainitaan, että yksi nuorisovaltuuston tehtävistä on “tehdä aloitteita ja esityksiä”.

Molempien pykälien toteuttaminen olisi huomattavasti selkeämpää ja kätevämpää suoralla aloiteoikeudella, jonka myöntäminen toimisi samalla hyvänä keinona aktivoida nuoria mukaan päätöksentekoon.

Menot