Mielipiteet

Päivi Räsäsen mielipide: Oman uskonnon opetusta tarvitaan – Yhteiskuntaa ei voi ymmärtää tuntematta Raamattua

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kannattaa uskonnonopetuksen säilyttämistä kouluissa. Kuva: Esko Tuovinen
Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kannattaa uskonnonopetuksen säilyttämistä kouluissa. Kuva: Esko Tuovinen

Ennen joulua kantautui uutinen Porista, jossa kiellettiin kirkkokuoron perinteiset joululaulut sairaalaosastoilla. Sitä ennen apulaisoikeusasiamiehen kielteinen ratkaisu koulun joulujuhlan järjestämisestä kirkossa johti juhlatilaisuuksien perumiseen ja jopa niiden järjestämiseen raikkaassa ulkoilmassa.

Jatkumona tälle opetusministeri Li Andersson (vas.) on saanut useiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta tukea tavoitteelle oman uskonnon opetuksen korvaamisesta yhteisellä katsomusaineella. Myös Ylen 7. tammikuuta julkistamassa kyselyssä suomalaisista peräti 70 % kertoi kannattavansa ehdotusta.

Kyselyyn vastanneilla saattaa olla virheellisiä käsityksiä nykyisen uskonnonopetuksen sekä elämänkatsomustiedon sisällöstä.

Uskontotietoa ohuesti ET-opetuksessa

ET-opetuksen uskontotiedon osuus on hyvin ohut. Oman luterilaisen uskonnonopetuksen puitteissa tutustutaan myös maailman uskontoihin. Koulujen uskonnonopetus ei ole enää vuosiin ollut tunnustuksellista eikä siihen sisälly uskonnonharjoitusta. Oman uskonnon opetukseen sisältyy paljon etiikan ja maailmankatsomusten arviointia.

Myös ehdotus elämänkatsomustiedon laajentamisesta vapaavalintaisesti kirkkoon kuuluville lapsille on syytä arvioida kriittisesti.

Arvovapaata etiikkaa ei ole

On virheellistä kuvitella, että ateismiin tai kristinuskon torjuntaan perustuvat näkemykset olisivat maailmankatsomuksellisesti neutraaleja tai ”tieteellisiä”. Ei ole olemassa arvoista vapaata etiikkaa.

Viime syksynä julkista keskustelua herätti 13–15-vuotiaille suunnattu elämänkatsomustiedon oppikirja, jossa väitetään, että ”nykyään mieskin voi synnyttää”. Samassa kirjassa kerrotaan, että maailmassa on yli seitsemän miljardia sukupuolta. Näille arvolatautuneille, ideologisille, väitteille ei löydy biologista totuuspohjaa.

Juuremme ovat vahvasti kristilliset

Historiallisesti kulttuuriset juuremme ovat vahvasti kristilliset. Agricola käänsi Uuden testamentin suomeksi ja samoihin aikoihin ensimmäisen suomenkielisen aapisen, ABC-kirian.

Yhteiskuntaamme on mahdotonta syvällisesti ymmärtää tuntematta Raamattua.

Raamatun kertomukset, Jeesuksen opetukset ja Raamatun kirjakokoelman keskeiset sisällöt on tärkeää tuntea, vaikka itsellä ei olisi henkilökohtaista uskoa niiden totuudellisuuteen. Oman uskonnon opetus antaa mahdollisuuden tutustua näihin elämänkatsomustietoa syvemmin.

Valtaosa kuuluu edelleen kirkkoon

Suomessa edelleen lähes 70 % kansalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja sen lisäksi suuri joukko suomalaisia kuuluu muihin kirkkoihin ja vapaisiin seurakuntiin.

Maahanmuuttajien ja uskonnottomien uskonnonvapautta tulee kunnioittaa, mutta sillä perusteella ei pidä romuttaa kirkkoihin kuuluvien lasten oikeutta saada oman uskonnon opetusta. Kaikille yhteistä uskontotietoa voisi verrata kieltenopetukseen, jossa opetettaisiin sekaisin kaikkia kieliä. Oman äidinkielen oppiminen luo pohjan muiden kielten opiskeluun.

Myös uskonnollinen lukutaito, jota tarvitaan enenevästi kulttuurien kohdatessa, syntyy parhaiten oman uskonnon opetuksen kautta. Oman uskonperinnön tunteminen antaa valmiuksia ymmärtää muita uskontoja.

Monissa kouluissa kaikki uskontotunneilla

On huomattava, että monien uskontojen kirjo ja uskonnottomuus on painottunut pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin. Suomessa on kuitenkin paljon kouluja, joissa kaikki oppilaat osallistuvat luterilaiseen uskonnonopetukseen. Olisi vahinko, jos näissä kouluissa jouduttaisiin luopumaan oman uskonnon opetuksesta muualla koetun paineen vuoksi.

Oman uskonnon opetuksesta luopuminen ja yhteiseen elämänkatsomustietoon siirtyminen toisi katsomusopetuksen sisään samat jännitteet, jotka ovat kärjistyneet koulun joulu- ja kevätjuhlien kohdalla. Muutos johtaisi myös lisääntyvään tarpeeseen vaihtoehtoisista yksityisistä kristillisistä kouluista.

Päivi Räsänen

kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kd.)

Riihimäki

Päivän lehti

25.9.2020

Fingerpori

comic