fbpx
Mielipiteet

Päivi Räsänen (kd.): Toivon tukea sanan- ja uskonnonvapaudelle – On esitetty virheellisiä väitteitä näkemyksistäni

Tämä Raamattu on sattumoisin avattu Paavalin korinttilaiskirjeiden kohdalta. Kuva: Riku Hasari
Tämä Raamattu on sattumoisin avattu Paavalin korinttilaiskirjeiden kohdalta. Kuva: Riku Hasari

Kirkolliskokousedustajat Aulis Ansaharju ja Timo Kaunisto ovat kommentoineet Raamattuun perustuvista lausunnoistani nostettuja syytteitä. Kiitän Aulis Ansaharjua tuesta ja yhdyn hänen huoleensa kirkon tilasta. Eduskunnan säätämän kirkkolain mukaan kirkon tunnustuksen perustana on Raamattu.

Kirkolla on kiusaus vaieta tai jopa kieltää sellaiset Raamatun opetukset, jotka ovat ristiriidassa tämän hetken eetoksen kanssa.

Virheellisiä väitteitä näkemyksistäni

Timo Kaunisto nostaa esiin julkisuudessa esitetyt vääristellyt väitteet lausunnoistani. Siksi on tarpeen oikaista ne. Valitettavasti valtakunnansyyttäjän 29.4. tiedotteeseen oli sisällytetty virheellisiä väitteitä näkemyksistäni.

Syyttäjällä on ollut yli puoli vuotta aikaa paneutua esitutkinta-aineistoon, kuulustelupöytäkirjoihin ja loppulausuntoihini. Viimeisin kuulustelu suoritettiin elokuussa 2020. Käytetyn ajan puitteissa voisi toivoa täsmällisiä ja asiallisia perusteluja syytteille.

Kaunisto nostaa esiin väitetyn näkemykseni, että “homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.” Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut.

Kaikilla yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet

Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kohdassa, johon syyttäjä viittaa, puhuttiin Raamatun luomiskertomuksesta. Siitä totesin: ”Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille.”

Toisin kuin Kaunisto esittää, en syytteen kohteena olevassa Stiller-keskusteluohjelmassa sanonut homoseksuaalisuutta geneettiseksi rappeumaksi enkä sairautta aiheuttavaksi geeniperimäksi.

Torjuin toimittajan ehdottaman ajatusleikin

Päinvastoin torjuin toimittajan ehdottaman ajatusleikin homoseksuaalisuudesta geneettisenä ominaisuutena sanoen, että aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on pieni.

Kiinnitän myös huomion siihen, että niin pamfletin kuin Stiller-ohjelman kohdalla poliisin mukaan esitutkintaa ei olisi edes tarvinnut käynnistää eikä epäillä rikosta.

Poliisi totesi tässä päätöksessään: ”Mikäli esimerkiksi joidenkin Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin sellaisenaan täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, olisi myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen lähtökohtaisesti kiihottamisrikoksena rangaistava.”

On siis kysymys hyvin syvästi uskonnon- ja sananvapaudesta. Siksi toivon, että kirkolliskokousedustajat, myös Timo Kaunisto, asettuisivat puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta riippumatta erilaisista Raamatun tulkinnoista.

Lue myös: Päivi Räsäselle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (29.4.2021)

Menot