fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Pelkään, että monipuolinen ja innovoiva digitaalinen työskentely toisen asteen koulutuksessa taantuu

On mahdollista, että koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa syksyllä aloittavat opiskelijat velvoitetaan käyttämään oppilaitoksien hankkimia tietokoneita, ja oman tietokoneen käyttäminen olisi kiellettyä. Tavastian mukaan oppilaitokset voivat päättää asiasta itsenäisesti. Kuva: Tapio Tuomela
On mahdollista, että koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa syksyllä aloittavat opiskelijat velvoitetaan käyttämään oppilaitoksien hankkimia tietokoneita, ja oman tietokoneen käyttäminen olisi kiellettyä. Tavastian mukaan oppilaitokset voivat päättää asiasta itsenäisesti. Kuva: Tapio Tuomela / HäSa, arkisto

Hämeen Sanomissa 27.7. oli juttu maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymiseen liittyvästä mahdollisesta koulun antaman koneen käyttövelvoitteesta. Jutussa oli poiminta Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksestani niin, että sen olennaisimmat näkökulmat jäivät epäselviksi.

Lisäksi tekstareissa oli 29.7. vastaus HäSaan poimitulle kommentilleni. Siitä ilmeni, ettei alkuperäistä mielipidekirjoitusta oltu luettu ja siten todellinen näkökulmani oli jäänyt lukijalle pimentoon.

Hyvät edellytykset peruskäyttöön

Koulutuskuntayhtymä Tavastian opiskelijoilleen tarjoamilla tietokoneilla on varmasti hyvät edellytykset lukiolaisen opiskelujen peruskäyttöön: ylioppilastutkinnon ja lukion voi mainiosti suorittaa koululta saatavalla koneella.

Kaurialan lukion kuvataideopetuksessa ja STEAMing Experiences -hankkeessa olemme kuitenkin kehittäneet opetusta, jossa opiskelija voi halutessaan toteuttaa koulutehtäviä tehden hyvinkin edistyneitä digitaalisia kokeiluja.

Lukiolaiset ovat tehneet kuvataidetöitään sekä oppiaineita integroivia projekteja 3D-mallintaen, fotogrammetrialla, kooditaiteella, videoita editoimalla, julkaisuja tehden ja käyttämällä pitkälle vietyä digitaalista kuvantuottamista.

“Valmentavat jatko-opintoihin ja työelämään”

Kyseessä ei ole opetussuunnitelman tai lukion suorittamisen asettamat edellytykset, vaan kokeilut ja toimintatavat, jotka valmentavat jatko-opintoihin ja työelämään sekä auttavat kehittämään edistynyttä digitaalista tekemistä, kokeilemaan oppiaineiden välisiä yhdistelmiä sekä tärkeimpänä kannustavat innovatiiviseen digitaaliseen työskentelyyn, vertaisohjaamiseen ja ideoiden jakamiseen.

Totta kai kuvataidekurssit voi suorittaa myös vähäisemmin digitaalisin panostuksin.

Kokeilevan digitaalisen tekemisen on mahdollistanut opiskelijoiden omien koneiden sekä koulun laitteiston kombinaatio. Jokainen, joka on halunnut, on voinut kokeilla digitaalista, monipuolista työskentelyä ainakin kuvataidekursseilla, huolimatta sitä, millainen hänen oma koneensa on.

Lisäksi opiskelijat ovat jatkuvasti oppineet toisiltaan: nähneet, mitä muut ovat tehneet. Työskentely on koettu motivoivaksi ja tärkeä tavoitteemme on ollut, että se on mahdollista kaikille halukkaille.

Hidas kone turhauttaa

Tulevana syksynä voi kuitenkin olla tilanne se, että esimerkiksi vaativampi kuvankäsittely, mallintaminen ja videoeditointi jäävät ykkösillä kokonaan koulun koneiden varaan, jolloin vuorottelijoita on monissa kouluissa yksinkertaisesti liikaa, mikäli opiskelija ei saa käyttää omaa, tehokkaampaa konettaan, vaikka hänellä sellainen olisi.

Se aiheuttaa eriarvoistumista koulujen välillä, mutta myös yksilötasolla, koska ne, joilla on kotona tehokkaampi laite ja osaaminen, voivat sitä kotona käyttää.

Koulussa kaikki ovat mahdollisesti niiden koulun muutaman tehokkaan koneen sekä oman, koululta saadun koneen varassa. Vuorottelu isoissa ryhmissä aiheuttaa sen, ettei ohjelmistoja voida käydä yhteisesti läpi.

On turhauttavaa tehdä videoeditointia hitaasti pyörivällä koneella, jos kotona olisi joka tapauksessa kone, jolla voisi toteuttaa monipuolista ja haastavaakin digitaalista tekemistä.

Toistaiseksi olemme pystyneet kokoamaan ryhmätyöskentelyryhmiä laiteperusteisestikin. Pelkäänkin eräänlaista monipuolisen ja innovoivan digitaalisen työskentelyn takaperin loikkaa.

Valtakunnan laajuiset ongelmat ja ratkaisut

Toivottavasti tulevaisuudessa asia ratkeaa siten, että lukioiden laitehankinta on esimerkkiä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta, mutta niin että digitaalinen työskentely on monipuolista, motivoivaa ja mahdollistavaa.

Se saattaisi tapahtua laitehankinnan subventoinnilla tai siten, että kaikilla kouluilla on ainakin kohtuullinen laitekanta vaativaankin digitaaliseen työskentelyyn.

Luotan siihen, että maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymiseen liittyviä ongelmia ratkotaan valtakunnan laajuisesti.

Kenenkään nuoren ei pidä joutua miettimään opiskelupaikan valintaa taloudellisin perustein. Itse hankitun tietokoneen käyttömahdollisuus ja laitehankinnan järkeistäminen tarveperustaiseksi vapauttaisi kuitenkin jatkossakin koulun koneita niille, jotka niitä tarvitsevat.

Menot