Mielipiteet

Pitääkö jokaiselta asunnolta näkyä terveyskeskus? Mahdollisuus kuntien yhteisille ja liikkuville terveysyksiköille

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee terveyskeskusten olevan kuntalaisten lähin ja tutuin hoitopaikka, jossa tuotetaan kunnan järjestämät terveydenhuollon palvelut. Palveluiden lisäksi terveyskeskuksissa seurataan ja edistetään väestön terveyttä. Kuva: Riku Hasari
Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee terveyskeskusten olevan kuntalaisten lähin ja tutuin hoitopaikka, jossa tuotetaan kunnan järjestämät terveydenhuollon palvelut. Palveluiden lisäksi terveyskeskuksissa seurataan ja edistetään väestön terveyttä. Kuva: Riku Hasari

Sosiaali- ja terveysuudistuksen yhteydessä on paljon keskusteltu perusterveydenhuollon ja terveyskeskusten roolista nyt ja tulevaisuudessa. Paikallisesti on nähty hyvänä muun muassa se, että terveyskeskuksen henkilökunta tuntisi mahdollisimman suuren osan asiakkaista henkilökohtaisesti.

Terveyskeskusten kiinnostavuutta työpaikkana on taas haluttu parantaa rakentamalla uusia terveyskeskuksia esimerkiksi Janakkalan Tervakoskella.

Hämeenlinnassa Ojoisten hyvin toimivaa terveyskeskusta sekä Idänpään terveyskeskusta ollaan yhdistämässä Viipurintiellä toimivan Mehiläisen työterveyshuollon kanssa kustannussyistä.

Tulevaisuus voi olla erilainen

Pieniä paikallisia terveyskeskuksia perustellaan myös sillä, että ne ovat autottomille ja liikuntarajoitteisille helposti saavutettavissa.

Voidaan kuitenkin perustellusti esittää kysymys, eivätkö puhelinpalvelut, etähoitoyhteydet ja tulevaisuuden liikkuvat yksiköt näytteiden otossa ja lääkejakelussa riitä?

Tuntuisi siltä, että kyse on enemmän perusasenteesta ja muutosvastarinnasta kuin siitä, etteivätkö uudenlaiset toimintamuodot voisi korvata vanhoja totuttuja toimintoja. Hoidollinen lopputulos voisi hyvinkin olla nykyisen kaltainen ilman kalliita uudisrakennuksia ja pienissä yksiköissä toistuvia peruskustannuksia.

Voisi aavistella, että nykyiset terveyskeskukset tulevat poistumaan käytöstä samaan tahtiin käteisen rahan käytöstä poistumisen kanssa.

Hidasteena vain ennakkoluulot

On kaiketi niin, että maakuntien kokoluokassa tuskin yksi terveyskeskus maakuntaa kohti riittää, vaikka erikoissairaanhoidossa maakuntasairaaloita jokaiseen maakuntaan himoitaankin.

Lapissa matka lähimpään terveyskeskukseen voi nykyisin helposti olla yli 100 kilometriä.

Terveyskeskustoiminnan järjestämisessä olisi erinomainen mahdollisuus useiden kuntien yhteisille terveyskeskuksille ja niiden organisoimille liikkuville terveysyksiköille. Lisäksi käyttöön tulisivat laajat digitaaliset yhteydet ja hoitomuodot. Tässä olisi mahdollisuus huiman mittaviin kansantaloudellisiin säästöihin nykyistä palvelutasoa heikentämättä.

Ainoastaan ennakkoluuloiset asenteet voivat hidastaa tällaisen kehityksen toteutumista. Euro on tässäkin ehdottoman hyvä konsultti.

Tällä hetkellä asialta puuttuu kokonaisuuksia ymmärtävä veturi. Toivottavasti sellainen jostain löytyy. Poliittisen päätöksenteon seurauksena asia tuskin järjestyy, joten toiveet lienee syytä kohdistaa valtion johtaviin viranhaltijoihin.

Maakunnalliset säästöt

Hämeen Sanomat julkaisi 2.7. kirjoituksen hämäläisten edunvalvonnasta yhdessä. Yhteisen pöydän ääressä valvoivat Sari Rautio, Pirjo Alijärvi ja Matti Puotila.

Ehdotukseni on, että tälle kolmikolle sopisi oikein hyvin käynnistää sellaiset toimet, joilla tähdättäisiin Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan, Lopen, Hausjärven ja Riihimäen yhteisen terveyskeskuksen tai mahdollisesti kahden yhteisen terveyskeskuksen käynnistämiseen liikkuvine palveluyksikköineen alkaneen vuosikymmenen kuluessa vuoteen 2030 mennessä.

Kustannussyöpön Assin paimentamisen ohessa heidän tulisi edistää myös maakunnallisten säästöjen muodostamista. Maakuntatasolla säästöt muodostuisivat todennäköisesti useiksi kymmeniksi miljooniksi euroiksi ja hyödyttäisivät suuresti kyseisten kuntien talouksia keventäen samalla maakunnassa asuvien veronmaksajien raskasta taakkaa.

Maakunnan asukkaiden kannalta tämä olisi sitä varsinaista edunvalvontaa. Kyvykkäälle miehelle tai naiselle kuntien terveyskeskustoimintojen yhdistämisessä olisi todellinen näytön paikka.

Menot