Mielipiteet

Pysäköinninvalvojan mielipide: Kaupungin pysäköinninvalvonta edistää turvallisuutta

Pysäköintiä Hämeenlinnan Lukiokadulla maaliskuussa vuonna 2018. Kuva: Esko Tuovinen
Pysäköintiä Kiistalan alueella Hämeenlinnan Pikkujärventiellä viime tammikuussa. Kuva: Esko Tuovinen

Hämeen Sanomissa julkaistiin 7. joulukuuta uutinen ”Kaupunki ja poliisi eri linjoilla pysäköinnistä”.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja liikenneympäristön toimivuutta. Toiminta perustuu tieliikennelakiin ja lakiin pysäköinninvalvonnasta.

Väärin pysäköity ajoneuvo vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Pysäköintiä koskeva yleissäännös on tieliikennelain 37 §:ssä. Sen mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Saman pykälän myöhemmissä kohdissa ja lain 38 §:ssä on tarkemmin lueteltu tapaukset, joissa pysäyttäminen tai pysäköinti voi vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Käytännössä erittäin tärkeä on esimerkiksi kielto pysäköidä ajoneuvo viittä metriä lähemmäksi suojatietä.

Riittävää kiertoa pysäköintipaikoille

Kun pysäköintimaksujen suorittamista ja pysäköintiaikojen noudattamista valvotaan, tällä edistetään sitä, että pysäköintipaikoilla tapahtuu riittävä kierto ja mahdollisimman monella kaupunkilaisella on mahdollisuus pysäköidä ajoneuvonsa kohtuuetäisyydelle asiointipaikoista.

Hämeenlinnan Pysäköinti oy on huolehtinut pitempiaikaista pysäköintiä tarvitsevien palvelusta rakennuttamalla kolme pysäköintitaloa Kaivoparkin, Keinuparkin ja Pöölin, joista viimeksi mainittu palvelee erityisesti junalla matkustavia.

Pysäköinninvalvonnassa työskentelee viisi pysäköinti- ja aluetarkastajaa, joista yksi hoitaa työnjohto- ja hallintotehtäviä ja tämän lisäksi osallistuu kenttätyöhön ja loput neljä tekevät kokoaikaisesti valvontatyötä kentällä.

Kahdesta kaupunginlakimiehestä toinen on määrätty muiden tehtävien ohella pysäköinninvalvojaksi, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa pysäköinnintarkastajien työtä.

Pysäköinninvalvonnan lisäksi pysäköinti- ja aluetarkastajat huolehtivat muun muassa romuajoneuvojen poistamisesta kaupungin alueelta.

Määrätystä virhemaksusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen

Pysäköintivirhemaksuista on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus, jonka pysäköinninvalvoja käsittelee. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettu pysäköintivirhemaksu voidaan poistaa tai muuttaa huomautukseksi.

Vuonna 2019 tehtiin oikaisuvaatimuksia pysäköintivirhemaksuista 433 kappaletta. Niiden johdosta kumottiin annettu virhemaksu 32 tapauksessa ja muutettiin huomautukseksi 74 tapauksessa. ”Menestysprosentti” oli siis 24.

Kaiken kaikkiaan pysäköintivirhemaksuja ja huomautuksia annettiin vuoden 2019 aikana 12 262 kappaletta.

Pysäköinninvalvojan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Valituksia hallinto-oikeuteen tehdään vuodessa muutamia kappaleita; vuonna 2019 tehtiin viisi valitusta hallinto-oikeuteen, 1 hylättiin, toinen raukesi valittajan peruutettua valituksensa ja 3 oli käsittelemättä vuoden loppuun mennessä.

Kokonaisuutta johtaa pysäköintityöryhmä

Pysäköinnin kokonaisuutta johtaa Hämeenlinnassa kaupunkirakennejohtajan johdolla pysäköintiryhmä, jossa ovat edustettuina liikennesuunnittelu, Hämeenlinnan pysäköinti oy, pysäköinninvalvonta sekä tarvittaessa muut kaupungin yksiköt.

Pysäköinninvalvonnan tärkeä yhteistyökumppani on kaupungin liikennesuunnittelu, jonka kanssa käydään jatkuvaa keskustelua tarkoituksenmukaisista liikennesuunnitelmista, liikenteenohjausmerkeistä ja muista pysäköintiin vaikuttavista seikoista. On ilahduttavaa, että ylityöllistetty liikennesuunnitteluyksikkö saa lisäresursseja tulevana vuonna.

Pysäköintivirhemaksuja ei määrätä ajoneuvojen kuljettajille rahankeräystarkoituksessa, vaan niiden tavoitteena on edistää sääntöjen mukaista pysäköintiä. Saaduilla maksuilla katetaan pysäköinninvalvonnan kuluja sekä kehitetään pysäköintijärjestelyjä.

Hyvällä pysäköinnillä turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Parhaiten turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta hyvä pysäköinti toteutuu siten, että kukin ajoneuvon kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä ja pysäköintiä ohjaavia merkkejä ja merkintöjä sekä käyttää tervettä harkintaa pysäköintipaikkaa valitessaan.

On myös toivottavaa, että työpaikoilla, joissa on suuri tarve sekä työntekijöiden että asiakkaiden pysäköintipaikoille, henkilökunta käyttäisi niitä pysäköintipaikkoja, jotka on heille osoitettu.

Pysäköintivirhemaksu määrätään niissä tapauksissa, joissa pysäköintiä koskevia sääntöjä on rikottu. Pysäköinninvalvonnan toivomus on, että virhemaksuja jouduttaisiin määräämään mahdollisimman harvoin.