Mielipiteet

Pysäköintinormin voi poistaa

Mitä jos toriparkin rakentamisen sijasta puretaankin pysäköintinormi, jolloin jokainen kiinteistönomistaja saa vapaasti valita millä periaatteilla lähtee omaa tonttiaan uudistamaan? kysyy mielipidekirjoittaja.
Mitä jos toriparkin rakentamisen sijasta puretaankin pysäköintinormi, jolloin jokainen kiinteistönomistaja saa vapaasti valita millä periaatteilla lähtee omaa tonttiaan uudistamaan? kysyy mielipidekirjoittaja.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo totesi kirjoituksessaan (HäSa 22.8.), että yksikään uudishanke ei voi saada rakennuslupaa, jos asemakaavassa määritetyt pysäköintivaatimukset eivät täyty. Nämä vaatimukset, eli niin sanottu pysäköintinormi, kuuluvat kunnallisen itsehallinnon piiriin ja ovat siten vapaasti määritettävissä.

Esimerkiksi Tampereella pysäköintinormi riippuu täysin rakennushankkeen sijainnista, ja täyttämällä tietyt ehdot vaatimuksista voi saada lisää lievennyksiä. Helsinki puolestaan pilotoi parhaillaan markkinaehtoista pysäköintiä, eli hankkeessa mukana olevilla alueilla normia ei ole lainkaan.

Markkinatalous on tehokas väline tämän tyyppisissä asioissa. Kun rakennuttajalle annetaan vapaat kädet päättää asiasta itse, hän rakentaa asuntoja ja pysäköintiä juuri sellaisessa suhteessa, jossa uskoo niiden käyvän kaupaksi.

Kuntien ja kaupunkien tehtävä on mahdollistaa – ei rajoittaa. Pysäköintinormi on tyyppiesimerkki täysin turhasta rajoituksesta, josta pitäisi päästä eroon mahdollisimman nopeasti. Erityisesti kaupunkien keskusta-alueella se aiheuttaa hukkaneliöitä ja sitä kautta lisää turhaan rakentamisen kustannuksia.

Oma auto ja siten myös pysäköinti ovat perinteisesti olleet suomalaisille lähes pyhiä asioita. Luultavasti osin tästä syystä pysäköintiä on katsottu tarpeelliseksi valvoa yhteiskunnan toimesta. Maailma kuitenkin muuttuu. Jopa suomalaisista asioista kaikista pyhin eli sauna on kokenut inflaation, eikä saunaa enää rakenneta automaattisesti jokaisen asunnon yhteyteen. Miksi siis pysäköinnin annetaan rajoittaa Hämeenlinnan kehittymistä?

Kuten Isosuo asian esitti, Hämeenlinnaan ei tarvita uusia pysäköintipaikkoja nykytilanteen vuoksi vaan keskusta-alueen kehittämiseksi. Tämä kehittäminen voidaan aivan hyvin antaa markkinavoimien tehtäväksi.

Mitä jos toriparkin rakentamisen sijasta puretaankin pysäköintinormi, jolloin jokainen kiinteistönomistaja saa vapaasti valita millä periaatteilla lähtee omaa tonttiaan uudistamaan? Tällöin jokainen keskustan uudisrakennus sisältää tarpeellisen määrän pysäköintipaikkoja ja toriparkkihankkeesta säästyvät veronmaksajien rahat voidaan käyttää yhteiskunnan sekä Hämeenlinnan elinvoiman näkökulmasta merkittävämpiin kohteisiin – esimerkiksi homekouluihin ja vanhustenhuoltoon.

Päivän lehti

18.1.2020