fbpx
Mielipiteet

Sairaanhoitopiirin johtaja: Assi on elintärkeä koko Kanta-Hämeelle

Vuonna 1979 käyttöönsä Hämeenlinnan Ahvenistolla vihittyä Kanta-Hämeen keskussairaalaa on laajennettu ja remontoitu lukuisia kertoja. Kuva: Rauno Lahti
Vuonna 1979 käyttöönsä Hämeenlinnan Ahvenistolla vihittyä Kanta-Hämeen keskussairaalaa on laajennettu ja remontoitu lukuisia kertoja. Kuva: Rauno Lahti

Arto Lapiolahti ja Tero Rekimäki kirjoittivat (HäSa 3.8.) otsikolla “Tosiasioiden tunnistamisesta hyötyä koko maakunnalle”. Kirjoitus sisälsi kuitenkin erityisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Assi-hankkeeseen liittyen niin paljon epätosia väitteitä ja väärinkäsityksiä, että niitä on tarpeen oikaista.

Kirjoituksessa viitattiin Perlacon oy:n tuottamiin painelaskelmiin Assi-hankkeen vaikutuksista sairaanhoitopiirin jäsenkuntien talouteen.

Kyseisistä laskelmista tulee selkeästi esille, että Assilla ei ole olennaista vaikutusta jäsenkuntien nopealla vauhdilla kriisiytyvään taloudelliseen tilanteeseen.

Taloudellinen vaikutus kääntyy positiiviseksi

Laskelmien mukaan investointi toimintaa tehostaviin ja muun muassa energiakustannuksia säästäviin tiloihin kääntää taloudellisen vaikutuksen itse asiassa jo hyvin nopealla aikataululla positiiviseksi kuntataloudelle.

Assi-hankkeesta on tehty lukuisia erilaisia selvityksiä niin sisäisesti kuin ulkopuolisten konsulttien työstämänä. Yhdenkään selvityksen lopputulos ei puolla taloudellisista tai toiminnallisista syistä Assi-hankkeen lopettamista.

Nykyinen kiinteistö vaatii laajaa peruskorjausta

Nykyinen keskussairaalan kiinteistö vaatii pikaista ja hyvin laajaa peruskorjaamista, jos Assi-hanketta ei päätetä toteuttaa. Peruskorjauksen rinnalla tulisi toteuttaa myös uudisrakennus sairaalan ydintoimintojen, leikkaus-, synnytys- ja teho-osastojen osalta. Tämä on kallein osa sairaalarakennusta.

Tehtyjen selvitysten perusteella peruskorjausvaihtoehto tulee omistajakunnille uudisrakennusta kalliimmaksi, sillä se vaatisi väistötilojen rakentamista, eikä tiloista saataisi vastaavia toiminnallisia hyötyjä, joita uudisrakennus toisi mukanaan. Myös kiinteistötekniset ongelmat ovat mittavia vanhassa kiinteistössä ja vaativat laajan peruskorjauksen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on sitoutunut Assi-hankkeelle asetettuun tavoitebudjettiin eli noin 320 miljoonaan euroon. Hanke ottaa huomioon jäsenkuntien sille asettamat tavoitteet myös maakunnan palvelutarjonnan säilyttämisestä ja toimivan erikoissairaanhoidon toteuttamisesta – mitä väestö Kanta-Hämeessä ehdottomasti tarvitsee.

Ei voi suoraan verrata Siltasairaalaan

Assi-hanketta ei voi suoraan verrata HUSin Siltasairaala-hankkeeseen, kuten kirjoittajat tekivät. Siltasairaala on vain yksi osa Meilahden sairaalakampusta ja HUSin sairaalaverkkoa.

Kokonaisuudessaan HUS-konsernin investoinnit lähitulevaisuudessa kohoavat suunnitelmien mukaan lähes miljardiin euroon, josta Siltasairaalan 295 miljoonan osuus on vain pieni osa.

On tärkeää, että maakunnassa käydään keskustelua ihmisten tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavista asioista. Assin toteuttaminen näyttää kaikissa tehdyissä selvityksissä edullisemmalta kuin vanhojen kiinteistöjen peruskorjaus.

Vaihtoehtona olisi hankkia merkittävä osa erikoissairaanhoidosta maakunnan ulkopuolelta, esimerkiksi Tampereelta. Sinne tällöin tehtäväksi tulevat investoinnit olisi kuitenkin rahoitettava ja sairaalan ammattilaisten tuoma elinvoima siirtyisi toiseen maakuntaan. Kantahämäläisen ihmisen kannalta hoitoa joutuisi hakemaan kauempaa.

Syksyn aikana tilaisuus kuntapäättäjille

Syksyn aikana KHSHP ja Hämeen liitto järjestävät vielä ennen Assi-hankkeen päätöksentekoa tilaisuuden maakunnan kaikille valtuutetuille ja sairaanhoitopiirin päättäjille, jossa käydään lävitse asiasta tuotetut selvitykset ja varataan aikaa keskustelulle.

Hanke on elintärkeä koko maakunnan tulevaisuudelle ja mielellään tuotamme aitoa tietoa, vastaamme asiaan liittyviin kysymyksiin eri foorumeilla ja kannustamme keskusteluun asiasta.

Menot