fbpx
Mielipiteet

Sanni Grahn-Laasosen mielipide: Syrjäytymistä on ehkäistävä varhain – Jokainen lapsi tarvitsee välittävän vanhemman

Jotta yksikään heistä ei hukkuisi: heikosta jäästä ja virtaavasta vedestä varoittava merkki Hämeenlinnan Honkalanrannassa. Kuva: Rauno Lahti
Jotta yksikään heistä ei hukkuisi: heikosta jäästä ja virtaavasta vedestä varoittava merkki Hämeenlinnan Honkalanrannassa. Kuva: Rauno Lahti

Syrjäytymisen ylisukupolvisen kierteen katkaiseminen on tulevan hallituksen tärkeimpiä ja vaikeimpia tehtäviä. Jos vanhemmuus on hukassa, lapsen perusturvallisuus järkkyy.

Syrjäytymisen ensimmäiset merkit nähdään usein jo lapsuudessa, mutta liian usein ongelmiin puututaan liian myöhään.

Menneen hallituskauden saavutuksia on se, että hyvän työllisyyskehityksen myötä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä saatiin kääntymään laskuun. 22 000 nuorta pääsi tyhjän päältä kouluun tai töihin.

Rakensimme koko maan kattavan ohjaamoverkoston, jossa nuori tulee kohdatuksi ja saa avun ja ohjauksen yhdeltä luukulta.

Tulevalla hallituskaudella on jatkettava työtä erityisesti ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen vahvistamiseksi.

Jokainen lapsi tarvitsee vähintään yhden välittävän, turvallisen aikuisen, säännöllisen vuorokausirytmin, ravintoa ja unta, mutta myös tavoitteita, onnistumisen kokemuksia, kannustusta ja yhteisön, johon hän kokee kuuluvansa.

Koulukiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi on tehtävä yhä sinnikkäämmin töitä.

Vanhempien työttömyys, toimeentulo-ongelmat, epävakaat ihmissuhteet, matala koulutus ja päihde- ja mielenterveysongelmat ovat riskitekijöitä. Jos ihmiseltä puuttuu perusturvallisuus, on kaikki huteralla pohjalla.

Ammattilaisia neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeää rohkaista ottamaan vaikeitakin asioita puheeksi yhä aikaisemmin ja rakentamaan yhteistyötä perheiden tukemiseksi.

Koulutus on paras keino kasvattaa lasten ja nuorten näköaloja ja auttaa uuteen alkuun. Katsetta tulee kääntää yhä vahvemmin varhaislapsuuteen. Päiväkotien merkitys on suuri.

Varhaiskasvatus ja esiopetus tasaavat tehokkaasti lasten erilaisista kotitaustoista johtuvia erilaisia mahdollisuuksia.

Asiantuntijat suosittelevat Suomelle kaksivuotista esiopetusta, ja tätä ajatusta tuen tulevan hallituksen ohjelmaan.

Toisen asteen pakollisuus ei ole ratkaisu ongelmiin, jotka syntyvät usein jo varhaislapsuudessa.

Varhainen tuki ja peruskoulun erityisopetuksen resurssien vahvistaminen ovat tehokkaimpia täsmätoimia ennaltaehkäisemään koulutuksen keskeyttämistä.

Menot