Mielipiteet

Sari Rautio tunnustaa: Emme ole onnistuneet viestimään asioista riittävän hyvin

Sari Rautio pohtimassa keinoja Hämeenlinnan talouden oikaisemiseen lokakuussa vuonna 2016. Kuva: Esko Tuovinen
Sari Rautio pohtimassa keinoja Hämeenlinnan talouden oikaisemiseen lokakuussa vuonna 2016. Kuva: Esko Tuovinen

Juhani Heinonen (HäSa 9.9.20) kiinnitti huomiota olennaisen tärkeään asiaan, kaupungin viestintään ja tiedottamiseen.

Osmo A. Wiion viestinnän lakien kolme ensimmäistä pykälää näyttävät valitettavasti vain vahvistuvan sosiaalisen median aikana.

”Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta. Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut.”

Yhdessä sovitut periaatteet

Siksi kaupungin viestinnässä onkin niin kovin olennaista yhdessä sovitut viestinnän periaatteet, jotka on hyväksytty valtuustokauden alussa 2017.

Monimutkaiset ja vaikeat asiat ja ajat haastavat viestintää ihan uudella tavalla, ja nostan reilusti käden pystyyn: emme ole onnistuneet viestimään asioista riittävän hyvin.

Viestintäguru Katleena Kortesuon sanoin: ”Joukkoviestinnässä ei ole tärkeää se, miten asiat ovat, vaan se, miten ne näyttävän olevan. Ja tämä kannattaa tiedostaa, kun viestii.”

Kaupunki viestii aina ensin omissa kanavissaan ja mediaa kohdellaan tasapuolisesti, on yksi periaate, jota noudatetaan.

Seuraavassa esitän muutaman noston viime viikkojen keskustelusta.

Kiivasta keskustelua rimpelägatesta

Salaisista ja julkisista pykälistä on käyty kiivastakin keskustelua. Seminaarin kouluun ja niin sanottuun rimpelägateen liittyvät pykälät on nyt nähtävillä julkisilta osin kaupungin aiheeseen liittyvällä koostesivulla.

Olennainen tieto pykälissä on tietysti se, että tähän asti asia on ollut valmistelua, ja kaupunginhallitus antaa esitutkinnasta loppulausunnon ja se voi esittää vaatimuksensa viimeistään mahdollisen oikeudenkäynnin yhteydessä.

Lopullista kantaa ei tietystikään ole ollut olemassa, koska asia on kesken. Tästä on ollut mediassa hiukan virheellistä tietoa.

Viheliäisen vaikea taloustilanne

Toinen keskustelua ja yhteistä huolta herättävä asia on kaupungin taloustilanne, ja mitä sille on tehtävissä. Kuten kuntatalousguru Eero Laesterä (HäSa 10.9) toteaa, kunnat ovat koko Suomessa viheliäisen vaikeassa tilanteessa, niin myös Hämeenlinnan kaupunki.

Siksi aloitimme jo viime vuonna laajan talouden tasapainottamisohjelman, ja olemme tutkineet tarkasti mikä meillä maksaa, mitä palveluita tuotamme, ja tuottavatko ne oikeasti hyvinvointia?

Muutoksia tarvitaan, niin palveluverkossa, palveluiden laadussa, ja rakenteissa.

Lahdessa sotepalvelut kuntayhtymällä

Hämeenlinnan ja Lahden kaupunkien rakennetta toisiinsa verrattiin jo 15. heinäkuuta Hämeen Sanomissa. Tuolloin Timo Kämäri ihmetteli suurta henkilöstömäärämme. Lahdessa sotepalvelut ovat hyvinvointikuntayhtymän heiniä, meillä suoraan kaupungin alla.

Jos ja kun sote syntyy, meilläkin yli puolet henkilöstöstä siirtyy maakuntaan, ja henkilöstömäärä vähintään puolittuu. Johtajien määrä laski 11 prosenttia vuonna 2017 tehdyn muutoksen myötä.

Tämä on olennaista tietää, kun tekee sinänsä tärkeää vertailua – sitä me päättäjät teemme koko ajan. Eli helppoja ratkaisuja ei ole näköpiirissä.

Kaupunkilaisille loppukesästä tehdyn kyselyn mukaan eniten kannatusta sai ajatus ”palvelut voivat sijaita kauempana, kunhan ne ovat laadukkaita”.

Avoimen viestinnän merkitys kasvaa

Samoin toivottiin rohkeutta tehdä vaikeita ja eteenpäin katsovia päätöksiä myös tiukassa taloustilanteessa. Silloin avoimen viestinnän merkitys kasvaa entisestään, ja vuorovaikutuksen tarve asukkaiden ja päättäjien välillä kasvaa.

Tässä paikallisen median rooli on valtavan tärkeä. Sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen kaupungeissa on perustan luomista kaikelle muulle toiminnalle. Kaupunkia ei ole ilman sen asukkaita.

Tarvitsemme siis enemmän keskustelua, enemmän viestintää, enemmän yhteistä tekemistä.

Jokainen kaupungin organisaatiossa on omalta osaltaan vastuussa viestinnän onnistumisesta. Olemme kaikki Hämeenlinnan väkeä.

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.).

Hämeenlinna

Päivän lehti

28.9.2020

Fingerpori

comic