Mielipiteet

Sari Raution mielipide: Kaupungit tekevät tulevaisuuden

Tummia pilviä Hämeenlinnan yllä sunnuntaina 12. heinäkuuta. Kuva: Tomi Vesaharju
Tummia pilviä Hämeenlinnan yllä sunnuntaina 12. heinäkuuta. Kuva: Tomi Vesaharju

Poikkeuksellinen vuosi on kääntynyt toiselle puolikkaalleen. Maailmanlaajuisen kulkutauti mullisti arjen.

Kuntien ja kaupunkien budjetit menivät uusiksi ja 2020-lukua suunnitellaan uudessa normaalissa.

Nyt on tärkeää tunnistaa, mitkä ovat niitä pysyviä asioita, ja minkä varaan voi asioita rakentaa.

Ensimmäisen hybridikokouksensa heinäkuun vaihteessa pitänyt EU:n alueiden komitea käsitteli paikallishallinnon tilannetta ja mahdollisuuksia laajasti.

Ongelmat ovat yhteisiä unionissa

Ongelmat ovat joka puolella unionia hyvin samankaltaisia, ilmastonmuutos, väestörakenteen raju muutos, ja työelämän muutos edelleen koronan horjuttamina haastavat meidät kaikki. Siksi myös vastauksia on syytä etsiä yhdessä.

EU:n yhteiset ratkaisut ovat tärkeitä. On erinomaista, että EU-maiden johtajat löysivät yhteisen ratkaisun – ei täydellisen, mutta yhteisen.

Tavoitteet vaikuttavat jokaiseen

Koronan jälkeinen elvytyspaketti ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, ja niiden sisältämät kestävän kehityksen tavoitteet, vaikuttavat meihin jokaiseen.

Paikallis- ja alueviranomaisten, eli meillä kuntien ja maakuntien osuus kaikista julkisista menoista on kolmannes ja julkisista investoinneista kaksi kolmasosaa.

Ne panevat täytäntöön 70 % kaikesta EU:n lainsäädännöstä, 70 % ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja 90 % ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioista. Siksi kunnilla on totta vie väliä.

YK:n vahvistamat työkalut

YK:n vahvistamat kestävän kehityksen tavoitteet, SDG:t, luovat oivan raamin kuntien ja kaupunkien strategioille. Niiden avulla voidaan puuttua maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten erilaiset konfliktit ja poliittinen epävakaus, talouden hauraus, muuttoliike ja ilmastonmuutos. SDG:t ovat hyvä työkalu myös suomalaisille kunnille ja kaupungeille.

Toimintatavoista taas konsensus ja kaikkien ryhmien yhdessä työskenteleminen on välttämätöntä. Resilienssi eli joustavuus ja ketteryys, opiksi oppiminen ja yhteistoiminta leimaavat kestävästi kehittyviä kaupunkiseutuja ja alueita.

Näin voidaan löytää kestäviä, ja uusia ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia yhdessä.

Avoimuus uudelle tuo menestystä

Historiallisesti menestyvät kaupungit ovat aina olleet avoimia uudelle tekemiselle, uusille opeille ja yhteistyölle.

Tänä päivänä puhutaan innovaatioista, ja digitalisaatiosta, ja niitä tarvitaan. Yksin oikeassa olevista ei ole oikein hyötyä, eurooppalaisellakaan tasolla.

Kunnioittavaan vuoropuheluun

Kunnioittava ja kuunteleva vuoropuhelu, ennakoiva keskustelu ja yhteiskehittäminen on välttämätöntä erityisesti hankalina aikoina, monien muutosten aikana.

Ikärakenteen muutos, ja koko väestön valtava muutos haastaa meitä kaikkia. Se on juurisyy myös talouden haasteisiin.

Nyt tarvitaan tämän potentiaalin vapauttamista uudeksi toiminnaksi, joka luo työtä, kestävää hyvinvointia ja toimeentuloa.

Jokaisen panos on tärkeä

Pelon ilmapiirin hälventäminen ja luottamuksen rakentaminen nousevat arvoonsa niin Euroopassa, Suomessa kuin Hämeessäkin. Jokaisen panos tähän on tärkeä.

Huolimatta kaupunkien, kuntien hankalasta tilanteesta, ratkaisut ja onnistumiset tehdään jatkossakin lähellä.

Kuntalain mukaan tehtäviä on kaksi: palveluiden järjestäminen ja elinvoiman edistäminen.

Euroopan kaupunkipoliittinen agenda

Perspektiiviä tarjoaa esimerkiksi syksyllä päivitettävä Euroopan kaupunkipoliittinen agenda (The New Leipzig Charter), jonka mukaan kaupunkien tekemisessä on kolme keskeistä ulottuvuutta: yhteiskunnallisten palvelujen tarjoaminen kaikille, mutta erityisesti haavoittuvimmille väestöryhmille (Just City), yhdyskuntien perusinfran ja liikkumismahdollisuuksien tarjoaminen (Green City) sekä yritystoiminnan ja työn edellytysten luominen (Productive City).

Näitä kaikkia tarvitaan, ettei ketään eikä mitään paikkaa jätetä yksin. Vain yhdessä päästään eteenpäin.

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Euroopan alueiden komitean jäsen

Hämeenlinna

Menot