Mielipiteet

Sari Raution mielipide: Tekemättömät päätökset ovat hiljentäneet Hämeenlinnan keskustan

Hämeenlinnan keskustavision laadintaan osallistuneen työpajan osanottajia Raatihuoneen salissa viime maaliskuussa. Kuva: Tomi Vesaharju
Hämeenlinnan keskustavision laadintaan osallistuneen työpajan osanottajia Raatihuoneen salissa viime maaliskuussa. Kuva: Tomi Vesaharju

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto saa päätettäväkseen lokakuun kokouksessa noin vuoden ajan valmistellun keskustavisio 2035:n. Se on jatkoa vuonna 2014 hyväksytylle visiolle ja on laadittu laajassa yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa, monipuolisten selvitysten ja tutkimusten pohjalta.

Valtuutettu Juhani Lehto (vas.) pohdiskeli asiaa (HäSa 24.9.) mielipidekirjoituksessaan.

Visiotyötä on osallisuuden periaatteiden mukaisesti ohjannut iso ryhmä, jossa kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden lisäksi ovat olleet edustajat mm. kaupunkikeskustayhdistyksestä, asukasyhdistyksestä, kiinteistöjen omistajista, yrittäjäjärjestöstä ja nuorisovaltuustosta.

 

Keskustavisio 2035 on laadittu keskustan kehittämisen strategiseksi linjaukseksi.

Keskustavision tarkoitus on luoda aitoa kulttuurikaupunkia. Siis oikeaa kaupunkia, jossa erilaiset ihmiset voivat toteuttaa itseään ja elää oman näköistään elämää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävästi. Se huomioidaan kantakaupungin yleiskaavan päivityksessä ja kaavoitus-, investointi- ja suunnitteluohjelmia laadittaessa.

Keskustan alue on kiinnostava paitsi kaupungille itselleen, kaikille sen asukkaille, vierailijoille, yrityksille ja koko maakunnan väelle.

Keskustavisio on tulevaisuuden suunnannäyttäjä. Se kertoo kaupungin tahtotilan, vision, ja toimii viestinnän ja yhteistyön tukena.

Keskustavisio vie eteenpäin kaupunkistrategian tavoitteita: keskustan vetovoimaisuutta, pysymistä hyvänä työllisyyskaupunkina ja kehittymistä merkittäväksi matkailukaupungiksi.

Resurssiviisaan kaupungin tavoitteena on tiivistää asutusta ja lisätä kestävää liikennettä kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

 

Yksi keskustavisio 2035:n päätavoitteista on kaupunkirakenteellisten akseleiden vahvistaminen. Akseleilla voidaan kuvata Hämeenlinnan keskustan kaupunkirakenteellisia ominaispiirteitä – torin ja keskustaa rajaavien maamerkkien vuorovaikutussuhdetta.

Historia ja luonto leimaavat kaupunkiamme, ja myös erottavat sen monista muista.

Akselit jäsentävät hienosti keskusta-alueen eri osien painotuksia ja näin myös ohjaavat jatkosuunnittelua. Erityisesti haluan nostaa esiin viherryttämisen, eli puiden ja viheralueiden lisäämisen, ihmisen kokoisen kaupungin edistämisen.

Keskustavision taustalla olevilla erikseen myöhemmin päätettävillä toimenpiteillä Hämeenlinnan keskusta vahvistuu, kasvaa ja on tulevaisuudessa entistä houkuttelevampi kohde asumiselle, matkailulle, liiketoiminnalle, työpaikoille ja elinkeinoille.

Keskustavision alueella asui 7 366 asukasta vuonna 2017. Tavoitteena on lisätä Hämeenlinnan ydinkeskustan asukasmäärää nykyisestä noin 4 000 asukkaalla vuoteen 2035 mennessä.

 

Paikallisista yrittäjäjärjestöistä koostuva elinkeinopoliittinen neuvottelukunta korostaa, että keskustavision tulee ohjata kaikkea kaupungin keskustaa koskevaa valmistelua ja päätöksentekoa. Olen vahvasti samaa mieltä.

Kaupunkikeskusta ei ole hiljentynyt tehtyjen päätösten takia, vaan tekemättömien. Visiot toteutuvat vain tekojen kautta.

Koko visio taustamateriaaleineen löytyy kaupungin nettisivuilta hakusanalla keskustavisio 2035

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic